Avgifter i äldreomsorgen

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Det finns ett tak för vilken avgift kommunen kan ta ut en så kallad maxtaxa.

Du som har beviljats insatser får ett individuellt avgiftsbeslut.

Du som är pensionär och har låg inkomst kan ha rätt till ett bostadstillägg.
Detta söker du via pensionsmyndigheten.

När du flyttar till ett av kommunens särskilda boende kan du riskera att få två hyror som ska betalas med samma förfallodag. Du har då möjlighet att ansöka om jämkning avseende bostaden med den lägsta kostnaden under maximalt tre månader.
Ansökan om jämkning för dubbla boendekostnader

Kontakta en avgiftshandläggare  (telefonnummer i kontaktkort här på sidan) för hjälp med ansökan eller om du har frågor.

Betalning

Avgift debiteras i efterskott och betalas senast den sista vardagen i månaden.

Autogiro

Autogiro kan erbjudas, genom att fylla i denna autogiroblankett eller kontakta Rebecca Nilsson på telefon 0454 – 811 50.