Avgifter i äldreomsorgen

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du beviljats. Det finns ett tak för vilken avgift kommunen får ta ut en så kallad maxtaxa.

Du som har beviljats insatser kan få en individuell avgiftsberäkning efter insänt underlag.

Om du själv vill beräkna och uppskatta avgiftsutrymmet finns en e-tjänst för en preliminär beräkning. Länk till e-tjänsten: kommer inom kort

Du som är pensionär kan ha rätt till ett bostadstillägg.
Detta söker du via pensionsmyndigheten.

När du flyttar till ett av kommunens särskilda boende kan du riskera att få två hyror som ska betalas med samma förfallodag. Du har då möjlighet att ansöka om jämkning avseende bostaden med den lägsta kostnaden under maximalt tre månader.
Ansökan om jämkning för dubbla boendekostnader

Betalning

Avgift och kostnader debiteras i efterskott och betalas senast den sista vardagen i månaden.

Autogiro

Autogiro kan erbjudas, genom att fylla i denna autogiroblankett.