Patientförsäkring

Om du drabbats av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen.

Karlshamns kommun har en patientförsäkring tecknad med Kommunassurans Syd Försäkring AB och dem omfattar hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.

Om du har råkat ut för en skada i samband med kommunal hälso- sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Anmälan gör du via kontakt med försäkringsbolaget på telefon 040 – 611 24 50.

Försäkringsbolaget tar emot ditt samtal och gör därefter en bedömning av skadehändelsen och vid behov ber om ytterligare information från kommunen, som då måste lämna uppgifter kring omständigheterna om hur/varför en vård skada uppstått.

I Patientskadelagen kan du läsa mer om rätten till patientskadeersättningen.