3. Bolag, kommunalförbund, stiftelser o.d.

Av kommunen helägda aktiebolag

3.1 Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB (2020-04-27)
3.2 Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB (2020-11-23)
3.3 Bolagsordning för Karlshamn Energi AB (2018-11-07)
3.3.1 Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB (2018-11-07)
3.3.2 Bolagsordning för Karlshamn Energi Vatten AB (2018-11-07)
3.4 Bolagsordning För Kreativum I Blekinge AB (2019-09-23)
3.5 Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB (2021-03-22)
3.6 Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB (2018-11-07)
3.7 Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB (2018-11-07)
3.8 Ägardirektiv för helägda kommunala aktiebolag (2022-12-12)
3.9 Bolagsordning för NetPort Science Park AB (2023-10-02)

Av kommunen delägda aktiebolag

3.10 Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB (2021-03-22)
3.11 Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB (2021-03-22)
3.12 Bolagsordning för Blekingetrafiken AB (2012-12-17)
3.13 Konsortialavtal för Blekingetrafiken AB (2012-12-17)

Förbundsordningar och reglementen för revisorerna i kommunalförbunden

3.14 Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge (2017-01-23)
3.15 Reglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge (2012-12-17)
3.16 Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst (2022-06-28)
3.17 Reglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst (2012-12-17)
3.18 Förbundsordning Sydarkivera (2016-07-05)
3.19 Reglemente för revisorerna i Vårdförbundet Blekinge (2012-12-17)
3.20 Förbundsordning för Region Blekinge (2012-12-17)
3.21 Förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling (2019-02-18)

Stadgar för stiftelser

3.22 Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder (2012-12-17)
3.23 Stiftelsen Oscar Lundgrens hamnfond (2012-12-17)
3.24 Stiftelsen Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum (2012-12-17)
3.25 Stiftelsen Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm (2012-12-17)
3.26 Stiftelsen Martin Svenssons donation (2012-12-17)
3.27 Stiftelsen Sven Hellerstöms fond (2012-12-17)
3.28 Stiftelsen John O Nilssons fond (2012-12-17)
3.29 Stiftelsen Karlshamns kommuns och Karlshamnsrevyns Teaterfond (2012-12-17)
3.30 Stiftelsen Karlshamns kommuns grundskolors samfond (2012-12-17)
3.31 Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn (2012-12-17)
3.32 Stadgar för Föreningen Karlshamns museum (2012-12-17)
3.33 Stadgar för Stiftelsen Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande (2016-06-28)
3.34 Stadgar för Netport.Karlshamn Ideell förening (2020-12-07)