Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Bostaden

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret, till exempel normalt bostadsunderhåll. Ansökan görs av enskild person, vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan även den bostaden anpassas.

Exempel på åtgärder inomhus:

 • Bredare dörrar
 • Borttagning av trösklar
 • Ändring eller komplettering av badrumsutrustning
 • Termostatblandare. Kran med specialvred
 • Specialanpassade skåp, främst i kök
 • Bänkspis med separat ugn
 • Utbyte av golv- och väggmaterial
 • Lyftanordningar

Exempel på åtgärder utomhus:

 • Ramper
 • Utvidgat entréplan
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg
 • Automatisk dörröppnare

Läs mer under Bostadsanpassningsbidrag.