Stiftelsen A Hellerströms donationsfond

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskolas tekniska linjer. Utdelning ska företrädesvis användas för:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit.
  • Stipendium för fortsatt utbildning.
  • Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.
  • Inköp av material med mera.

Ansökningsblankett hittar du till höger under relaterade dokument.

För mer information kontakta: Vägga Gymnasieskolas reception, telefon 0454-815 01.