För dig som elev – Frånvaro

Anmäl sjukdom/frånvaro i så god tid som möjligt. Skicka sms eller e-post till musikläraren. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Om du inte meddelar frånvaro kan det leda till att du mister din plats.

Missad lektion, oberoende av orsak, ersätts inte. Dock har Musikskolan förståelse för att tillfälliga schemaändringar och aktiviteter som din skola beslutar om kan påverka din möjlighet att deltaga i schemalagda spellektioner.

Om läraren blir sjuk eller inte kan komma till lektionen ställs lektionen in om det inte rör sig om planerad frånvaro. Besked om inställd lektion får du oftast genom ett sms från din musiklärare. Ibland meddelar Musikskolan dig via besked till din skola.