För personal

Här sammanställer vi länkar som kan vara bra för dig som är anställd inom Karlshamns kommun:

Kommunens medarbetarwebb

Microsoft Outlook Epost

Heroma

Personalklubben

Skola24

Dexter