Mat i förskolan

Måltiden är en viktig del av dagen, både ur ett näringsmässigt och socialt perspektiv. Måltidsservice ambition är att servera god och näringsrik mat i en trevlig måltidsmiljö. För barn i skolan är måltiden en del av lärandet och viktig för att skapa goda matvanor redan i tidig ålder.

Ett bra och riktigt näringsintag är också en förutsättning för att barnen ska hålla sig friska och orka med sin dag.

Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och satsar på råvaror av hög kvalitet.

Menyplanering

På förskolan skriver köken sina egna matsedlar. För att säkra näringsriktigheten i maten så görs stickprov på näringsinnehåll varje vår och höst.