Mat i förskolan

Måltiden är en viktig del av dagen, både ur ett näringsmässigt och socialt perspektiv. För barn i skolan är måltiden en del av lärandet och viktig för att
skapa goda matvanor redan i tidig ålder.

Ett bra och riktigt näringsintag är också en förutsättning för att barnen ska hålla sig friska och orka med sin dag.

Menyplanering

På förskolan skriver köken sina egna matsedlar och för att säkra näringsriktigheten i maten så görs stickprov på näringsinnehåll varje vår och höst.