Stadsbyggnadspriset

Varje år delar Karlshamns kommun ut Stadsbyggnadspriset, som sätter god arkitektur och stadsbyggnad i fokus.

Stadsbyggnadspriset delas varje år ut till ett projekt som gett Karlshamns byggda miljö ett värdefullt tillskott. Vinnaren presenteras under den årliga Arkitekturveckan. På galan får vinnaren ett diplom och en plakett att fästa på det vinnande objektet.

Detta gäller för att nominera

Du kan nominera en eller flera kandidater. Byggnadsprojektet måste vara färdigt senast den 30 november 2023 för att kunna nomineras till årets pris. Stadsbyggnadspriset kan tilldelas ett projekt som tillhör en eller flera av följande kategorier:

God arkitektur
God byggnadsvård
God livsmiljö
God tillgänglighet

Läs mer om kriterierna för kategorierna nedan och glöm inte att uppge i vilka kategorier kandidaten hör hemma och på vilket sätt.

Så här skickar du in din nominering

Skicka in nomineringen via denna e-tjänst.

Du kan också skicka din nominering via post till:

Karlshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn. Glöm inte att motivera vilken, eller vilka, kategorier kandidaten tillhör. Senast den 30 november 2023 ska nomineringarna ha lämnats in.

Tidigare vinnare

2022: Vettekullahöjden

2021: Torgpaviljongen

2020: SynVillan i Eriksberg

2019: Kvarteret Helsingborg 27

2018: Fruktgården i Mörrum, marklägenheter

2017: Nyköping 18, radhusen på taket till Riggen

2016: Tjärös restaurang och café

2015: Kallbadhuset i Karlshamn

Kriterier för de fyra kategorierna

God arkitektur

Nybyggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även hela områden eller enskilda byggnadselement som fasadbeklädnad och färgsättning kan belönas eller exempelvis en ombyggnad av interiören i en byggnad. Vid bedömningen ska tyngdpunkten ligga på åtgärdens konstnärliga värde.

God byggnadsvård

Varsam ombyggnad, ändring eller restaurering/renovering av en byggnad där stora krav ställts på anpassning till de värden en byggnads olika tidsskikt representerar.

God livsmiljö

Byggnad eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö ekologiskt, socialt eller på annat sätt. Till exempel trygga och tillgängliga utemiljöer, belysningsarrangemang, attraktiva mötesplatser och goda möjligheter till fysisk aktivitet. Vid bedömningen ska vikt läggas vid miljöns värde för såväl den enskilde som för allmänheten. Miljöer till gagn för allmänheten ska lämnas företräde.

God tillgänglighet

Fysisk ombyggnad, ändring eller nybyggnad av byggnad, allmän plats eller trafikplats som är av bestående karaktär och generellt höjer platsens kvaliteter, beaktar olika sorters funktionshinder och är till stor nytta för många. Vid bedömningen ska anpassning till byggnaden, platsen, svårighetsgrad och projektets läge särskilt beaktas.