Inkomstkontroll

Varje år gör vi en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst.

Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. En separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner. Återbetalning sker via manuell utbetalning.

Denna kontroll görs årligen för att skapa en rättvis och likställd tillämpning.