Beredskap för kriser och samhällsstörningar

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan vara allvarliga långvariga strömavbrott, brand, epidemier, terrorhot eller andra störningar i samhället. Kommunen driver flera verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser. Det gäller till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Som kommun har vi krisberedskap för sådana situationer. Men du behöver vara förberedd på att själv kunna ordna mat, vatten, värme och kommunikation.

Hitta på sidan

Här kan du få information när det händer något

Denna webbplats är en av de viktigaste informationsvägarna om det händer kris eller olycka.

Det är också bra att lyssna på Sveriges Radio P4 Blekinge som delar information från kommunen när något händer. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Vid en större nationell kris finns all tillförlitlig och uppdaterad information även samlad på myndigheternas webbplats Krisinformation.se.

Vid större olyckor och kriser kan du både ge och få information genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Hit vänder du dig om det blir en kris

Gå till Journummer – akut hjälp för information om vart du vänder dig vid olika händelser.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • radio och tv
 • utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”
 • sms
 • internet och appar.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik.

När du hör signalen ska du:

 • gå in
 • stänga fönster, dörrar och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande via Sveriges Radio P4, SVT och Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier).

Test av signalen

Utomhussignalerna testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Vid test ges även information i radion.

Läs mer om VMA

På Krisinformation.se finns mer information om hur VMA fungerar:

VMA: Så varnas allmänheten

Så förbereder du dig för kris

Det är viktigt att du har en viss hemberedskap så att du själv kan ordna med vatten, mat, värme och ska kunna ta emot viktig information vid ett långvarigt strömavbrott eller annan allvarlig störning i samhället. Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

Förbered dig genom att packa en krislåda med saker som är bra att ha i en krissituation:

 • Vatten. Ha en vattendunk hemma så att du kan hämta vatten från ett hämtställe. Du kan också frysa in vatten i PET-flaskor och förvara i frysen.
 • Värme. En alternativ värmekälla som öppen spis är förstås till stor hjälp. Se till att du har varma kläder och sovsäck hemma. Tändstickor, värmeljus och en ficklampa med batterier är bra att ha i krislådan.
 • Mat. Ett sprit- eller campingkök med bränsle behövs för matlagning. Ha ett lager med mat med lång hållbarhet hemma och som du kan äta utan eller med enkel tillagning.
 • Kommunikation. Med en batteridriven radio hemma kan du lyssna på viktig samhällsinformation via P4. Bilradion är också ett alternativ. Skriv ner telefonnummer till anhöriga på en lapp och förvara i krislådan.

Här har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlat råd som riktar sig direkt till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor:

Råd till privatpersoner (MSB)

Här kan du ladda ner eller lyssna på broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk:

”Om krisen eller kriget kommer” (MSB)

Energimyndigheten tipsar om hur du förbereder dig för ett längre el- och värmeavbrott:

Elavbrott, vad gör jag nu? (Energimyndigheten)

Civilförsvarsförbundet har samlat information om hur du förbereder ditt hem för kris, och vad du kan ha i din krisberedskapslåda:

Tips och råd (Civilförsvarsförbundet)

Farlig verksamhet i ditt närområde

En del av invånarna bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för sin omgivning. Om olyckan är framme är det bra om du har övergripande information om vilka olyckor som kan inträffa och hur du i så fall ska agera.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram information tillsammans med de aktuella företagen. Spara gärna broschyren om du är en av dem som bor eller arbetar i närheten av farlig verksamhet:

Om olyckan är framme: Viktig information till allmänheten om farliga verksamheter (pdf)

Hjälpa till vid en samhällskris

Behovet av frivilliga som kan hjälpa till vid en eventuell samhällskris är stort och din hjälp behövs. Det finns många frivilligorganisationer med olika inriktningar. På Frivilligutbildnings webbsida kan du läsa mer om de olika frivilligorganisationerna och anmäla ditt intresse:

Information om Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilligutbildning.se

 

Kamerabevakning

Karlshamns kommun arbetar aktivt för att förhindra skadegörelse, brott och andra problem i våra områden. En del av detta arbete innebär att använda kamerabevakning för att öka säkerheten. Målet är att förebygga allvarliga händelser och skapa en trygg miljö för våra medborgare.

För att använda kamerabevakning måste det finnas en laglig grund enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi vill använda kameror på platser som är tillgängliga för allmänheten, som till exempel en skolgård, måste vi också ha ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). I fallet med skolor är det en skyldighet enligt Skollagen att se till att skolmiljön är trygg, och det ger oss i vissa fall rätt att använda kamerabevakning.

När vi använder kamerabevakning måste vi se till att behovet av övervakning överväger integritetsintresset hos de som filmas. Det betyder att vi noggrant måste överväga varför vi behöver kameror, till exempel för att öka tryggheten på skolan eller för att förhindra skadegörelse. Alla dessa överväganden dokumenteras.

Här är några vanliga frågor:

Var placeras kamerorna?

Kameror kan placeras inomhus, utomhus eller både och, beroende på behov och överväganden.

Vem kan se bilderna?

Endast ett fåtal auktoriserade medarbetare har tillgång till de inspelade bilderna. Bilderna sparas på kommunens servrar och skyddas mot obehörig åtkomst. Vanligtvis sparas inspelningarna i 120 timmar, men om det behövs för en utredning kan vissa delar sparas längre. Ljud spelas inte in.

Kan bilderna delas med andra?

Bilder från kamerabevakning är föremål för offentlighets- och sekretesslagar. Det innebär att vissa bilder kan omfattas av sekretess. Bildmaterial kan i vissa fall delas med myndigheter som polisen om det finns misstankar om brott.

Jag har frågor om kamerabevakning i skolan, vem kontaktar jag?

Om du har frågor om kamerabevakning i skolan bör du i första hand kontakta skolans rektor eller ansvarig för verksamheten.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan också begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Om du har klagomål på hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.

Vart kan jag framföra mina åsikter?

Om du har synpunkter eller klagomål angående kamerabevakningen, bör du vända dig direkt till skolan eller verksamheten där kamerorna används, eller kontakta dataskyddsombudet som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen.