Krisberedskap

Kommunen driver flera verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser. Det gäller till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola.

Kriser kan vara allvarliga långvariga strömavbrott, brand, epidemier, terrorhot eller andra störningar i samhället. Då behöver du som är frisk och vuxen vara förberedd på att själv kunna ordna mat, vatten, värme och kommunikation.

Information när det händer något

Denna webbplats karlshamn.se är en av de viktigaste informationsvägarna om det händer något. Det är också bra att lyssna på Sveriges radio Blekinge P4 som för vidare information från kommunen när något händer. Du kan också ringa 113 13 för att ge och få information om allvarliga olyckor och kriser. Vid en kris finns all tillförlitlig och uppdaterad information även samlad på myndigheternas webbplats Krisinformation.se.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten snabbt varnas via “Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) i radio och tv. I vissa tätorter finns även varningssignalen Hesa Fredrik. Under minst två minuter ljuder en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. “Faran över” signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio Blekinge P4
  • Du kan också få information på webbplatsen Krisinformation.se, TV/text-TV och på det nationella informationsnumret 113 13.

Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Medverka aldrig till att osanna uppgifter delas.

Test av signalerna “Viktigt meddelande” och “Faran över” görs klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid test ges även information i radion.

Förberedelser inför en kris

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen under en vecka om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Fundera över hur exempelvis ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning. Förbered dig genom att packa en krislåda med saker som är bra att ha i en krissituation.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Vatten

Ha en vattendunk hemma så att du kan hämta vatten från ett hämtställe. Du kan också frysa in vatten i PET-flaskor och förvara i frysen.

Värme

En alternativ värmekälla som öppen spis är förstås till stor hjälp. Se till att du har varma kläder och sovsäck hemma. Tändstickor, värmeljus och en ficklampa med batterier är bra att ha i krislådan.

Mat

Ett sprit- eller campingkök med bränsle behövs för matlagning. Ha ett lager med mat med lång hållbarhet hemma och som du kan äta utan eller med enkel tillagning.

Kommunikation

Med en batteridriven radio hemma kan du lyssna på viktig samhällsinformation via SR Blekinge P4 (100,4 MHz). Bilradion är också ett alternativ. Skriv ner telefonnummer till anhöriga på en lapp och förvara i krislådan.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför en kris på Dinsakerhet.se.

Hjälpa till vid en samhällskris

Behovet av frivilliga som kan hjälpa till vid en eventuell samhällskris är stort och din hjälp behövs. Det finns många frivilligorganisationer med olika inriktningar. Här kan du läsa mer om de olika frivilligorganisationerna och anmäla ditt intresse.

Beredskapsplaner

Kommunen måste planera och förbereda sig för olika händelser som kan inträffa. Det finns både planer som gäller för hela kommunen och planer som gäller för enskilda verksamheter som till exempel en skola eller ett boende. Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Glöm inte att ta hand om varandra och hjälp din granne om allt plötsligt skulle vändas upp och ner!