Parkeringsregler för motorcykel och moped

Motorcykel och EU-moped klass I

Motorcykel och EU-moped klass I parkeras enligt samma regler och på samma parkeringsplatser som andra motorfordon. Reglerna finns i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige.

Det är alltså inte tillåtet att parkera vare sig en motorcykel eller en EU-moped klass I på en cykelparkering eller på en gång- eller cykelbana.

Det är tillåtet att parkera flera tvåhjuliga fordon i samma ruta så länge de står inom markerad parkeringsruta.

Är det tidsbegränsad parkering gäller begränsningen även för en motorcykel och moped klass I. På avgiftsbelagd parkering ska du betala avgiften, placera biljett väl synlig och lätt att avläsa för kontroll.

Som förare får du bedöma hur du ska säkra detta genom att till exempel placera biljetten i sådana kartfickor som finns till packväskor för placering på tanken, eller låta göra en särskild hållare som kan fästas i låsbygeln.

Moped klass II

Moped klass II parkeras invid cykelställ eller på sådant sätt som är tillåtet för cykel.