Parkeringsregler för motorcykel och moped

Motorcykel och EU-moped klass I

Motorcykel och EU-moped klass I parkeras enligt samma regler och på samma parkeringsplatser som andra motorfordon. Reglerna finns i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige.

Det är inte tillåtet att parkera vare sig en motorcykel eller en EU-moped klass I på en cykelparkering eller på en gång- eller cykelbana. Det är däremot tillåtet att parkera flera tvåhjuliga fordon i samma ruta så länge de står inom markerad parkeringsruta.

Vid tidsbegränsad parkering gäller denna även för motorcykel och moped klass I. På avgiftsbelagd parkering ska du betala avgiften, placera biljett väl synlig och lätt att avläsa för kontroll. Som förare är det upp till dig själv att avgöra hur du ska säkerställa att biljetten är väl synlig och möjlig att avlösa. Du kan exempelvis placera biljetten i sådana kartfickor som finns till packväskor för placering på tanken. Du kan även låta göra en särskild hållare som kan fästas i låsbygeln.

Moped klass II

Moped klass II parkeras invid cykelställ eller på sådant sätt som är tillåtet för cykel.