Seniorer i skolan

Som senior i skolan har du möjlighet att utgöra ett viktigt stöd och en social resurs för barn. Senior i skolan riktar sig främst till dig som är pensionär men även du som inte är pensionär men som har tid och intresse av att hjälpa till i förskolan och skolan är välkommen. 

Som senior i skolan är du knuten till ett arbetslag. Det innebär att du följer en barngrupp eller klass någon eller några dagar i veckan på rasterna, i skolmatsalen och i den dagliga verksamheten.

Som senior i skolan erbjuds du:

  • Prova-på-dagar/information
  • Skollunch den dag du jobbar

För mer information om senior i skolan och för att anmäla ditt intresse, kontakta administrativ samordnare. Du kan även kontakta Servicecenter så hjälper de dig vidare.