Karlshamns Waldorfskola

Årskurs: F-9

Driftsform: Friskola

Om skolan

Karlshamns Waldorfskola är en friskola i Karlshamns kommun. Allt fler människor har insett att barn, precis som vuxna, behöver mer än bara teoretiska kunskaper för att bli hela människor. På vår skola ingår bild, hantverk, musik och eurytmi som metoder för ett lustfyllt lärande och för att utveckla kreativitet och en positiv självbild.

Waldorfskolans värderingar har alltid inneburit att genom hänsyn och ansvar leva i samklang med naturen och människan. Tanken om Hållbar Utveckling har funnits lika länge i vårt uppdrag som waldorfidén existerat. För oss betyder Hållbar Utveckling att vi skall kunna lämna över ett jordklot till våra barnbarn som är i ekologisk och social balans.