Hitta detaljplan

Innan du ska börja bygga, renovera eller köpa en fastighet så är det bra att ta reda på om din byggnad ligger inom detaljplanelagt område och vad som faktiskt står i detaljplanen.

Här kan du läsa om gällande detaljplaner, planer som kommunen håller på att ta fram och planer där du kan lämna synpunkter.  I vår kartjänst kan du markera det område du är intresserad av och klicka på länken för att läsa vidare om vad som gäller för just din fastighet.

Har du frågor om vad bestämmelserna betyder eller någon annan fundering gällande detaljplanering så kan du skicka e-post till byggnadsnämnden eller stadsarkitekt Emina Kovacic.