Hitta detaljplan

Innan du ska börja bygga, renovera eller köpa en fastighet så kan det vara bra att först ta reda på om din byggnad ligger inom ett detaljplanelagt område och vad detaljplanen i så fall innehåller.

På denna sida har vi samlat information gällande detaljplaner, planer som kommunen håller på att ta fram samt planer som du kan lämna synpunkter på.

Om du är intresserad av vad som gäller för ett särskilt område så kan du använda dig av vår karttjänst. I denna kan du söka, titta på och ladda ner detaljplaner och planprogram i Karlshamns kommun. Du hittar karttjänsten på vår webbplats:

Karttjänst – Karlshamn kommun

Om du har några frågor gällande detaljplanering eller vad några av bestämmelserna innebär, kontakta stadsbyggnadsavdelningen eller stadsarkitekten.