Landsbygds- och skärgårdsrådet

Landsbygds- och skärgårdsrådet (LSR) är ett organ för samråd och dialog avseende strategiska landsbygds- och skärgårdsfrågor.

Rådet arbetar aktivt för att göra landsbygden och skärgården i Karlshamn mer attraktiv att bo och verka i.

Representanter för rådet, utöver politiska företrädare, utses av kommunens byautvecklingsgrupper och intresseföreningar för skärgården.