Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråd

I Karlshamns landsbygds- och skärgårdsråd diskuteras aktuella frågor som rör landsbygden och skärgården.

Deltagarna i rådet är delaktig i planeringar, är remissinstans, arbetar fram strategier med mera. Rådet arbetar med följande fokusområden:

  • Boende
  • Sysselsättning/företagande
  • Allmänna kommunikationer
  • Infrastruktur
  • Levande landsbygd
  • Levande skärgård

Varje kommundel har utsett en ordinarie och en suppleant för att sitta i en större breddgrupp. Gruppen har även delats in i en mindre arbetsgrupp. Arbetsgruppen träffas en gång i månaden och breddgruppen träffas fyra gånger per år.