Stiftelsen Wilhelm Fribergs minnesfond

Bidragsberättigade är barn med funktionsnedsättning, bosatta i Karlshamns kommun. Företräde lämnas för dem som vårdas i sina hem.