Stiftelsen Wilhelm Fribergs minnesfond

Bidragsberättigade är barn med funktionsnedsättning, bosatta i Karlshamns kommun. Företräde lämnas för dem som vårdas i sina hem.

För mer information kontakta: Mattias Karlsson, telefon 0454-814 59.