Stiftelsen Karlshamns stads pensionskassefond

Bidragsberättigade är behövande äldre, sjuka, ensamstående eller handikappade personer inom Karlshamns kommun.