Stiftelsen Karlshamns stads pensionskassefond

Bidragsberättigade är behövande äldre, sjuka, ensamstående eller handikappade personer inom Karlshamns kommun.

För mer information kontakta: Mattias Karlsson, telefon 0454-814 59.