Hällaryds skola

Årskurs: F-6

Antal elever: Cirka 95

Driftsform: Kommunal

Öppettider:
Expedition: 07:30-16:00 måndag, onsdag (ojämn vecka)
Fritidshem: måndag – fredag 06:15-18:15

Telefon

Om skolan

Skolan ligger mitt i Hällaryds samhälle och är en grundskola för förskoleklass till och med år 6. Den vackra blekingska naturen finns strax utanför skolgården och den använder vi som ”ett extra rum”. Vår 60-talsskola har ljusa ändamålsenliga lokaler och en stor härlig skolgård. Tillsammans med skolans närmsta granne, Hällaryds förskola och kommunbiblioteket, arbetar vi efter att nå den röda tråden i de ungas lärande.

Elever och personal är indelade i arbetslag F-3 samt 4-6. Vi arbetar delvis åldersblandat. På skolan finns också ett fritidshem.

Vi är en kunskapande skola där KUNSKAP-TRYGGHET-TRIVSEL genomsyrar verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid pedagogisk kvalitet och olika lärstilar så att varje elev som lämnar skolan har haft möjlighet att utnyttja sina förutsättningar för att tillägna sig tillräckliga kunskaper, få ett gott självförtroende och ha viljan att lära vidare.

Skolans kultur- och bokråd ökar elevernas möjlighet till påverkan, delaktighet och inflytande.

Klassråd, elevråd och matråd är uppskattade forum där eleverna framför sina synpunkter på sin skola och verksamheten där.

Skolan har ett nära samarbete med idrottsföreningen i Hällaryd. Idrottsföreningens konstgräsplan ligger intill skolgården och skolan har den stora förmånen att fritt få använda denna. På gångavstånd från skolan finns beachbollplan och skateboardpark som vi besöker när tillfälle så ges.

Skolans matsal finns i egen lokal strax intill skolan.

Vi tror att mångfald stimulerar kunskapandet och att alla våra sinnen skall få utrymme under skoldagen. VÅR SKOLA fortsätter sin strävan att genom Skapande skola stärka gemenskapen, självkänslan och den sociala kompetensen och där målet är goda samhällsmedlemmar, stöd i sin personliga utveckling samt förberedelse för vidare studier.