Avbeställning/utebliven mat

Avbeställning av mat

Om du någon dag inte vill ha mat ska du ringa den hemtjänstgrupp som du tillhör. Avbeställningen ska göras före klockan 10:00 dagen innan.

Utebliven mat

Om du någon dag inte fått någon mat trots att du beställt, kontakta din hemtjänstgrupp som sedan meddelar köket.