Avbeställning/utebliven mat

Avbeställning av mat
Om du någon dag inte vill ha mat ska du ringa din hemtjänstsenhet som sedan meddelar köket.
Avbeställningen ska göras före kl. 10.00.

Utebliven mat
Om du någon dag inte skulle få någon mat ska du ringa din hemtjänstsenhet som sedan meddelar köket.

 

Kontakta vårt servicecenter och be att få prata med din hemtjänstenhet.