Anhörigstöd

För dig som vårdar eller stödjer en anhörig är det lätt att glömma bort dig själv eller att inte få någon egen tid. Ibland kan du behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som uppstått eller bara vara för dig själv, utan ansvar, om så bara för en stund.

Du kan få stöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående kan till exempel vara sjuk under en längre tid, vara äldre, ha psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar.

Med närstående menas en person som den enskilde anser sig har nära relation till, en partner, ett barn, nära släkting, en nära vän eller en granne. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig. Barn i familjer där en vuxen är i stort behov av omsorg kan också få stöd av kommunen.

Olika former av stöd

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Insatser som riktar sig till din närstående kan också fungera som ett stöd. Exempel på sådant stöd är avlösning i olika former som ger dig som vårdar en tids ledighet från ditt åtagande. Då måste din närstående själv ansöka om insatsen hos en biståndshandläggare som utreder behovet och fattar beslut. Om han eller hon av någon anledning inte har möjlighet att själv ansöka kan du göra det om din närstående ger dig en fullmakt.

Vid frågor kontakta anhörigsamordnaren eller ring Servicecenter.