Anhörigstöd

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Anhörig är du som vårdar eller stödjer en annan person i din familj eller närhet med psykisk eller fysisk sjukdom/funktionsnedsättning, samt till personer med missbruks-, beroendeproblem. Du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer.

Med närstående menas en person som du har nära relation till som en partner, ett barn, en förälder, nära släkting, en nära vän eller en granne.

Vilket stöd kan jag få?

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Insatser som riktar sig till din närstående kan också fungera som ett stöd. Exempel på sådant stöd är avlösning i olika former som ger dig som vårdar en tids ledighet från ditt åtagande. Då måste din närstående själv ansöka om insatsen hos en biståndshandläggare som utreder behovet och fattar beslut. Om han eller hon av någon anledning inte har möjlighet att själv ansöka kan du göra det om din närstående ger dig en fullmakt.

Vid frågor kontakta anhörigsamordnaren eller ring Servicecenter.