Anhörigstöd

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd du behöver.

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Anhörig är du som vårdar eller stödjer en annan person i din familj eller närhet med psykisk eller fysisk sjukdom/funktionsnedsättning, samt till personer med missbruks-, beroendeproblem. Du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer.

Med närstående menas en person som du har nära relation till som en partner, ett barn, en förälder, nära släkting, en nära vän eller en granne.

Som stöd anordnas kostnadsfria aktiviteter såsom samtalsgrupper, föreläsningar eller andra aktiviteter som vi ser finns ett behov av. I vissa fall kan även din närstående få vara med. Se kalender med de aktiviteter som är aktuella just nu.

Vilket stöd kan jag som anhörig få?

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Här listas de stöd och insatser som kan bli aktuella för dig.

Hitta på sidan

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående som behöver omfattande hjälp eller är förälder till ett barn med funktionsnedsättning har möjlighet att få avlösning i hemmet.

Det är du som anhörig som söker insatsen. Avlösning kostar ingenting upp till 16 timmar/månad.

Du kan ansöka om stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Om du är osäker på vilket stöd du kan få så kontakta Servicecenter så får du rätt hjälp. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Korttidsboende

Finns för både äldre sjuka, funktionsnedsatta barn och vuxna.

Din närståendes biståndshandläggare eller LSS-handläggare når du genom kommunens servicecenter. Kontaktuppgifter till servicecenter hittar du här på sidan.

Stöd och samtalsträffar när någon närstående tagit sitt liv

Tillvaron kan kännas komplicerad när man förlorat en närstående som tagit sitt liv. Vi har kostnadsfria samtalsträffar för dig som vill träffa andra i samma situation.

Det kan vara svårt att prata om självmord, både inom familjen och i sin omgivning. Det är många som inte vet hur man ska bete sig, och som anhörig till någon som begått självmord kan man känna sig lämnad i tystnaden.
Tillsammans med anhörigföreningen SPES Blekinge bjuder vi in till samtalsträffar för efterlevande som förlorat en närstående. Genom självhjälpsgruppen kan du träffa andra i samma situation som upplevt sorg, saknad och smärta.

Se aktuella datum och tider här. 

Läs mer om SPES Blekinge här.

Anhöriggrupper - missbruk, demens, anhörigvårdare och efterlevande suicid

Kostnadsfria aktiviteter såsom samtalsgrupper, föreläsningar eller andra aktiviteter som vi ser att det finns ett behov av.

Om du har några frågor eller om du vill komma i kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation är du välkommen att kontakta Anhörigsamordnaren. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Se kalender med aktuella aktiviteter

I en patient- och närståendeförening kan man få stöd och råd av andra som haft liknande erfarenheter. Här hittar du föreningar att kontakta:

Patient och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende

Hur hjälper jag en person med själmordstankar?

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats som är till för dig med mycket omfattande funktionsnedsättning och som behöver stöd och hjälp för att klara de grundläggande behoven i ditt liv.

Gå vidare till sidan om personlig assistans

Kontaktperson

En kontaktperson kan ge guidning och stöd i vardagen till människor med sociala problem eller funktionshinder eller till personer med en annan kulturell bakgrund som är nyfikna på vårt samhälle. Både ungdomar och vuxna kan behöva en kontaktperson.

Gå vidare till sidan Kontaktperson

Kontaktfamiljer - avlastning för anhöriga med barn

Gå vidare till sidan Kontaktfamilj

Familjerådgivning

Om man upplever problem i sitt förhållande och kanske har svårt att prata med varandra eller funderar på separation kan det vara en möjlighet att komma till familjerådgivningen.

Gå vidare till sidan om familjerådgivning