Om kommunens bolag

Karlshamns kommun har samlat sina helägda bolag inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB. Bolagen ägs till 100 procent av Karlshamns kommun och kommunfullmäktige utser styrelse och ger ägardirektiv.

Ordförande i Stadsvapnet i Karlshamn AB är Marie Sällström (S) och VD är Åsa Nygren.

Våra kommunala bolag:

  • Stadsvapnet i Karlshamn AB, moderbolag
  • Karlshamn Energi AB
  • Karlshamnsbostäder AB
  • Karlshamnsfastigheter AB
  • Karlshamns Hamn AB
  • Kreativum i Blekinge AB
  • Logistikposition Karlshamn AB

För mer information om styrelseledamöterna, se Sök politiker