Här hittar du kommunens bolag

Karlshamns kommun har samlat sina helägda bolag inom koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB. Bolagen ägs till 100 procent av Karlshamns kommun och kommunfullmäktige utser styrelse och ger ägardirektiv.

Våra kommunala bolag:

För mer information om styrelseledamöterna, se Sök politiker