Klockebacksskolan

Årskurs: F-6

Antal elever: ca 345

Driftsform: Kommunal

Öppettider:
Expedition måndag – fredag kl 7.00-15.30
Fritidshem måndag – fredag kl 6.15-18.15

Telefon

Om skolan

Klockebacksskolan ligger vackert belägen uppe på klockebacken i Asarum. Här finns skola årskurs 1-6 och matsal för årskurs F-3. Årskurs 4-6 äter på Stenbackanavet.

Kyrkskolan ligger nedanför vid Storgatan. Här finns skola och fritids årskurs F-1.

Fritids för årskurs 2-6 är på Stenbackanavet med gångavstånd för barnen.

Området har ett stort geografiskt upptagningsområde och det innebär att en del av våra elever åker skolskjuts.