Avgifter – barnomsorgstaxa

Du betalar en avgift för plats i förskola och fritidshem. Avgiften betalas 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst (brutto). För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst.

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri plats i förskola 15 timmar per vecka. Finns behov utöver dessa 15 timmar betalas avgift enligt barnomsorgstaxan.

Den som inte betalar avgiften förlorar platsen efter varsel om avstängning.

Inkomsttaket ligger på 56 250 kr/månad från och med 2024-01-01. Yngsta placerade barnet i en familj räknas som barn ett, näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare. Från och med barn fyra utgår ingen avgift.

Avgift debiteras alla föräldrar/familjer vid ledigheter, lov- och studiedagar (oavsett närvaro) och beräknas för innevarande månad och justeras eventuellt följande månad.

Du kan betala avgiften via autogiro genom att fylla i autogiroblankett.

Förskolebarn (oavsett antal timmar)

Avgift fr o m 2024-01-01

Barn 13% (max 1688 kr)
Barn 22% (max 1125 kr)
Barn 31% (max 563 kr)
Barn 4Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola, 3-5åringar och barn i behov av särskilt stöd

(för tid som överstiger den ”allmänna förskolans” 15 tim/vecka)

Barn 12,2% (max 1238 kr)
Barn 21,2% (max 675 kr)
Barn 30,8% (max 450 kr)
Barn 4Ingen avgift

Skolbarn årskurs F-3

(oavsett antal timmar)

Barn 1
2% (max 1125 kr)
Barn 21% (max 563 kr)
Barn 31% (max 563 kr)
Barn 4Ingen avgift

 

Skolbarn från
årskurs 4

Upp till 15 timmar/vecka

15,01 timmar/vecka och över

Barn 11,4% (max 788 kr)2% (max 1125 kr)
Barn 20,7% (max 394 kr)1% (max 563 kr)
Barn 30,7% (max 394 kr)1% (max 563 kr)
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift