Vanliga frågor – Översiktsplanering

På denna sida kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna gällande översiktsplanering.

Måste varje kommun ha en översiktsplan?

Ja, det är reglerat i plan- och bygglagen att varje kommun måste ha en aktuell översiktsplan.

Kan en kommun ha en för gammal översiktsplan?

Det är inte givet att en flera år gammal översiktsplan är inaktuell. Hur gammal en översiktsplan är bestämmer därför inte om en kommun måste ta fram en ny översiktsplan eller inte. Det handlar snarare om hur aktuellt dess innehåll är, vilket kan vara en svår bedömning att göra. En kommun kan ta hjälp av sin länsstyrelse för att göra en sådan aktualitetsprövning.

Om översiktsplanen inte är juridiskt bindande, varför är då så viktig?

En översiktsplan är ett instrument för kommunens politiska majoritet att förmedla sina visioner och uppfattningar om kommunens kommande utveckling. Den fungerar på så sätt som en vägledning för hur kommunen ska utformas. För att en översiktsplan ska kunna vara vägledande är det viktigt att den innehåller tydliga målbilder och strategier, men även ställningstaganden som går att förankra i kommunens detaljplanering, som ju är juridiskt bindande.

Kan en översiktsplan överklagas?

Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan den därför inte överklagas på samma sätt som en detaljplan. En överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Har du någon mer fråga? Kontakta gärna byggnadsnämnden med dina funderingar!