Arkitekturveckan

Arkitekturveckan 2021 bjöd på en härlig blandning av dåtid och framtid.  Årets arkitekturvecka ägde rum 30 augusti till 3 september och hade sju programpunkter (pdf). Här kan du se en återblick från årets program. Stadsarkitekten Emina Kovacic och några av hennes medarbetare på stadsbyggnadsavdelningen sammanfattar veckan som gick.

Hitta på sidan

Stadsarkitekten: ”Arkitekturveckan har blivit en tradition att vårda”

För tredje året i rad anordnade Karlshamns kommun Arkitekturveckan. Ett evenemang som sätter fokus på begreppet arkitektur som något mer än bara yta. Genom att, förutom arkitekter bjuda in även beställare, byggare och de som nyttjar byggnader och livsmiljöer belyser den att arkitektur är något som berör oss alla, något vi delar ansvar för.

Stadsarkitekten Emina Kovacic är nöjd med Arkitekturveckan 2021:

”Jag är väldigt glad över att vi även i år lyckats skapa ett gediget program som förutom arkitektur lyfter byggnadsvård, ansvarsfull förvaltning, vikten av att skapa mötesplats på torget och i stadens mellanrum, betydelsen av grönskan och hur integration i en stadsdel aldrig uppkommer av sig själv utan kräver gediget engagemang hos både hyresvärden och hyresgäster.

Årets Arkitekturvecka erbjöd även något för alla åldrar: från vikten av hur vi utformar boenden för äldre till planarkitekternas allmänbildande, väl genomtänkta tipsrunda på temat Framtidens Karlshamn. Ett nytt inslag som lockade många kommuninvånare och flera skolklasser. Med tipsrundan vill planarkitekterna förmedla kunskap och information om arkitektur, stadsbyggnad, offentlig konst och samtidigt ge en möjlighet att bidra med tankar om hur Karlshamn kan se ut i framtiden. Den var öppen för alla åldrar och målet är att uppmärksamma Karlshamns historia och framtid på ett lättsamt sätt och bidra till rörelseglädje.

Årets besökare på Arkitekturveckan passade på att uttrycka tacksamhet och förhoppning om att vi ses nästa år med nya spännande punkter vilket är ett glädjande bevis på att vårt initiativ värdesätts och uppskattas!”

Rahel Belatchew: Arkitekturens många ansikten

I år inleddes veckan av Rahel Belatchew, en inspirerande arkitekt vars företag är känt för sin formstarka profil, sin innovativa förmåga och viljan att ständigt bryta ny mark. I år står Rahel dessutom för en av årets mest intressanta sommarprat i P1, självklart med arkitektur i fokus.

Hennes föreläsning i Karlshamn tog avstamp i begreppet tid och hur det vi bygger idag blir ett arv vi lämnar till eftervärlden. Genom att belysa egna projekt vävde hon i sin föreläsning både vikten av klimatanpassning och hur viktigt det är att alltid ha örat mot marken och hänga med i den snabba tekniska utvecklingen utan att tappa känsla för gestaltning och det mänskliga perspektivet.

Bildmontage. Föreläsare står vid talarstolen. Bakifrånvy över publik.

Rahel Belatchew välkomnades av kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson som i sitt inledande tal lyfte vikten av mod och att bygga i samklang med sin samtid. Genom att lyfta Gunnar Asplunds funktionalistiska tillägg till Väggaskolans nationalromantiska huvudbyggnad som Gunnar ritade som nyutexaminerad arkitekt påvisade han att det visst går att framgångsrikt förena olika arkitekturstilar. (Båda byggnader klassas idag som byggnadsminnen).

Visning: Skördefest Fridhem

Fridhems odlare bjöd på en visning av sina stadsodlingar och berättade vad möjligheten att odla betyder för dem och för själva stadsdelen. Stadsodlingen som blivit populär mötesplats för människor med olika bakgrund, åldrar och kön är lika mycket ett grönt förtätningsprojekt i ett urbant sammanhang som ett lyckat integrationsprojekt där människor knyter band, utbyter tankar och erfarenheter.

Grönska i odlingslådor.

I Fridhem går odling och integration hand i hand.

Susanne Iwarsson: Boendet som en förutsättning för aktivt och hälsosamt åldrande

Susanne Iwarsson bjöd på en uppskattad föreläsning om hur boendet kan vara en faktor i ett hälsosamt åldrande. Susanne är professor i gerontologi och koordinator för forskningscentrum CASE (Center for ageing and supportive environments) på Lunds Universitet. Hon är också engagerad inom den tvärsektoriella forskargruppen ”Aktivt och hälsosamt åldrande”. Forskargruppen intresserar sig särskilt för den åldrande befolkningens möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhällslivet.

På ett engagerat sätt beskrev Susanne aktuell metodutveckling som är av betydelse för planering av bostäder, vårt gemensamma ansvar och vikten av att skapa ett samhälle tillgängligt för alla!

Datorskärm med digital föreläsning.

Susanne Iwarsson pratade om hur boendet kan vara en viktig del av ett hälsosamt åldrande.

Guidad stadsvandring: Kvinnorna som formade Karlshamn

Den välkända Karlshamnsprofilen Anki Hansson ledde en guidad stadsvandring på temat “Kvinnorna som formade Karlshamn”.

Bildmontage: en samling människor vid ett grönområde och framför en byggnad.

Stadsvandringen tog oss genom historien och visade upp hur några kvinnor format Karlshamn genom tiderna.

Matilda Natt och Dag berättar om sin upplevelse av guidningen:

”Ankis stadsvandring rörde sig från det stora till det lilla. Stadens utveckling, husens uppkomst, människorna som befolkat husen och deras levnadsöden, med fokus på de driftiga kvinnor som levde under 1800-talets andra halva. De skrev  böcker om matlagning, öppnade upp sina hem och kämpade för ett mer jämlikt samhälle, men de var också människor med vardagliga bekymmer som exempelvis besvärande fotsvett.”

Visning: Från skola till drömbostad – äga, förvalta och bevara

Byggnadsvårdsintresserade Anna Neah Deutgen bjöd in till en visning av sitt hem och hjärteprojekt. Storskolan i Gustavstorp togs i bruk 1903 och var småskola fram till 1989 då den övergick till att bli privatbostad. Sedan november 2009 har Anna tagit sig an att rusta upp och ta hand om det stora huset.

Anna Neah Deutgen visade upp huset som hon renoverat varsamt.

Elisabeth Rydberg är arkitekt på Karlshamns kommun och var en av dem som besökte Anna Neah Deutgen:

”Det var fantastiskt att se resultat av Annas gedigna och mångåriga arbete, hur hon generöst delar mig sig av tips och råd, att hon tagit sig an den gamla skolan och trädgården med sådan sprudlande energi, kreativitet, entusiasm och framför allt hur hon omvandlar kunskap om byggnadsvård till kraftfull handling. Något som syns både i detaljer och i helheten när den gamla skolan omvandlas till en vacker och funktionell bostad och en enkel gräsmatta till en prunkande trädgård.”

Visning av nya torgpaviljongen: Det nya speglar det gamla

Veckan avslutades med en uppskattad visning av den nya torgbyggnaden som invigdes i somras. Hanna Victorsons dotter Bodil och kommunens projektledare William Lavesson satte byggnaden i en historisk kontext genom att berätta om dess föregångare och vad historien betytt för den nyinvigda byggnaden.

När det blev klart att det vinnande tävlingsförslaget för hela torget inte skulle genomföras fick tjänstemannaorganisationen i uppdrag att presentera nytt förslag till byggnad i Hannas anda fast med samtida uttryck. Det resulterade i en transparent, delvis kopparklädd samtida byggnad som är något mindre än sin föregångare.

Två personer står framför torgbyggnaden och pratar inför en samling människor.

Bodil Viktorsson och William Lavesson pratade om hur dåtid och nutid möts i den nya torgpaviljongen.

Genom att på ett subtilt sätt låta resten av huset kretsa kring hennes stiliga, bevarade och numera frigjorda kakelvägg och trappa fortsätter Hanna att vara en självklar del av berättelsen om Karlshamn.

Tipsrunda: Framtidens Karlshamn (med facit)

Under hela veckan kunde den som ville gå en tipspromenad och lära sig mer om arkitektur, konst och stadsbyggnad. Samtidigt fick man då en möjlighet att bidra med sina tankar om hur staden kan se ut i framtiden.

Tre personer och tre skolklasser vann presentkort och biobiljetter.

Här finns facit för dig som deltog i tipsrundan:

Facit för tipspromenad (pdf)