Trygghetslarm

Ett trygg­­­hets­larm är till för att öka din trygghet i hemmet och ska fungera dygnet runt alla årets dagar. Vilken typ av trygghetslarm och tillbehör som du får styrs av vilket behov som finns.

Så fungerar det

Trygghetslarmet är digitalt och består av en larmknapp som du bär runt halsen eller handleden. När du trycker på larmknappen, går en signal till trygghetscentralen, du kan prata med personalen direkt genom ditt trygghetslarm. Om larmcentralen inte får kontakt med dig ringer de upp på telefonen. Om du inte svarar kontaktas hemtjänsten eller nattpatrullen i ditt område. Trygghetslarmet kan kopplas till ett nätverksuttag med internetanslutning (gäller de fastigheter som är anslutna till Karlshamns stadsnät) eller kopplas via det mobila nätverket. Du behöver inte ha fast telefoni.

Inkoppling av larmet

När hemtjänsten fått veta att du är beviljad trygghetslarm kontaktar de dig för att avtala tid för installation som utförs av Omsorgsförvaltningens larmadministratörer. Vid besöket får du välja om du vill ha larmet/larm knappen som armband eller halsband.

Trygghetstelefonen och kommunikationsutrustningen kommer att installeras där täckningen är bäst och får inte flyttas eller kopplas ur.

Personallås

Personallås finns till för att hemtjänstpersonalen ska kunna åka hem till dig utan att först hämta din nyckel i hemtjänstlokalen. Det förändrar inte funktionaliteten av ditt befintliga dörrlås, utan du och dina närstående fortsätter att använda nycklar som tidigare. Enbart behörig personal kan använda sig av personallåset, och det medför inte någon kostnad för dig. Låset monteras på insidan av ytterdörren och medför inte någon åverkan på dörren. Upp- och nedmontering utförs av behöriga larmadministratörer.

Vid nedmontering återställs dörrlåset i ursprungligt skick.

För mer information och ansökan ta kontakt med vårt servicecenter.