Personligt ombud

Cura Individutveckling bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge. Våra fyra personliga ombud finns till som stöd, och ibland som företrädare, för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vi vänder oss till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Man kan vända sig till oss om man tycker det är svårt att få den hjälp, stöd och service man har rätt till eller om man tycker att det är krångligt att ha kontakt med myndigheter, primärvård och/eller psykiatrin.

Personliga ombud är fristående från myndighetsutövning, för inga journaler och arbetar naturligtvis under sekretess.

De personliga ombuden arbetar via Kommunsamverkan Cura individutveckling.

Ansökan om personligt ombud görs hos Cura Individutveckling.