Allemansrätten

I Sverige har vi en unik möjlighet att vistas fritt i naturen tack vare allemansrätten. Vår svenska natur är öppen för alla oavsett om du bor eller kommer på besök i vårt land.

Vi använder oss av allemansrätten i många olika situationer och det är många intressen som ska samsas. För att ta reda på mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har när du vistas i naturen läs mer om allemansrätten på Länsstyrelsen sida Naturligtvisblekinge.se .

Skyddad natur

I Karlshamns kommun finns många naturområden som är särskilt skyddade. I dessa gäller inte allemansrätten utan särskilda bestämmelser för området för att skydda värdefulla växter, djur och naturtyper. De skyddade områdena är ofta markerade i naturen, men inte alltid. Vilka områden som skyddas beslutas av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, som också har det övergripande ansvaret för dessa områden. Skyddade områden kan bland annat vara naturreservat, fornlämningar, biotopskyddsområden samt fågelskyddsområden. För att ta reda på mer om vad skyddade områden innebär och var de finns läs mer på Länsstyrelsens sida om skyddad natur.