Regler för fritidsfiske

För fiske i Södra Mieåns fiskevårdsområde och Lindenborgssjön gäller tre olika fiskekort: gult, rött och blått. Från Stadsportsgatan till hamnen gäller fritt fiske. Mer information om vilka fiskekort som gäller i respektive område finner du i vår fiskekarta:

Fiskekarta (pdf)

Fiskekort kan köpas på iFiske.se och Långasjönäs camping.

Allmänna regler för fritidsfiske

  • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
  • Barn/ungdomar till och med 15 år får fiska utan fiskekort
  • Fiske från egna medhavda båtar är förbjudet. Uthyrning av båtar i Långasjön och Kroksjöarna sker i kiosken vid Långasjönäs camping.
  • Minimått för lax och havsöring är 50 centimeter. För insjööring gäller 30 centimeter.
  • Registrering av fisk som fångats i gult fiskekortsområde, ska ske vid Mieådalens klubblokal intill Jannebergs ridhus eller på iFiske.se. Fångst i övriga områden ska registreras vid kiosken vid Långasjönäs camping eller på iFiske.se
  • Den som bryter mot dessa regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske inom området som omfattas av dessa regler. Indraget fiskekort ger inte rätt att återfå erlagd avgift.

Fritt fiske: Mieån centralt

Område
Bron vid Stadsportsgatan söderut till hamnen

Fisk
Id, mört, gädda, abborre med mera.

Fiske tillåtet
Året runt-fiske, klockan 06:00-22:00. Isfiske är ej tillåtet.

Fångstbegränsning
Laxartad fisk ska omedelbart återutsläppas. Gäller ej sik som får landas.

Redskap och agn
Spinn- haspel-, flug- eller metspö. Endast ett drag per fiskare får användas. Fiske med mask, räka, levande bete eller annat agn är endast tillåtet vid mete.

Gult fiskekort: Mieån södra

Område
Bron vid Stadsportsgatan norrut till gamla landsvägsbron vid Janneberg.

Fisk
Havsöring, regnbåge, gädda, abborre med mera.

Fiske tillåtet
Från första lördagen i februari till 30 september, klockan 06:00-22:00.

Fångstbegränsning
2 laxartade fiskar per dag.

Redskap och agn
Spinn-, haspel- eller flugspö. Endast ett drag per fiskare får användas. Fiske med mask, räka, levande bete eller annat agn är förbjudet.

Blått fiskekort: Mieån (naturvatten)

Område
Mieån från Jannebergs kvarn norrut till Getabron i Norrefors. I området ingår sjöarna Byasjön, Bruksgylet, Långasjön, Brogylet, Skärsjön, Rudegyl och Björkesjön.

Fisk
Gädda, abborre, gös, insjööring, bäcköring med mera.

Fiske tillåtet
Året runt-fiske, dygnet runt. Isfiske är tillåtet.

Fångstbegränsning
2 laxartade fiskar per dag.

Redskap och agn
Spinn-, haspel- , flug- eller metspö. Endast ett drag per fiskare får användas. Fiske med mask, räka, levande bete eller annat agn är endast tillåtet vid mete och isfiske. Isfiske får endast ske med högst 1 pimpelspö och 10 angeldon per fiskare.

Rött fiskekort: Kroksjöarna och Lindeborgssjön

Område
Stora Kroksjön, Lilla Kroksjön, Kroksjögyl och Lindeborgssjön

Fisk
Regnbåge, gädda, abborre med mera.

Fiske tillåtet
Året runt-fiske, kl. 06:00-22:00. Isfiske är tillåtet.

Fångstbegränsning
2 laxartade fiskar per dag.

Redskap och agn
Spinn-, haspel-, flug- eller metspö. Endast ett drag per fiskare får användas. Fiske med mask, räka, levande bete eller annat agn är endast tillåtet vid mete samt vid isfiske. Isfiske får endast ske med högst 1 pimpelspö och 10 angeldon per fiskare.