Småbåtshamnar

I Karlshamn finns flera småbåtshamnar och brygganläggningar. Karlshamns kommun ansvarar för de flesta, omkring 1500 båtplatser och 500 uppläggningsplatser. Kommunen ansvarar även för gästhamnen i innerhamnen och gästbryggan i Vägga fiskhamn.

Inom de största småbåtshamnarna finns serviceinrättningar, toaletter, duschar och bodar för omhändertagande av spillolja och slagvatten från fritidsbåtar. I samtliga hamnar finns möjlighet att lämna avfall som samlats under sjöturen. Följ anvisningar på skyltar i respektive hamn.

För att ansöka om båtplats fyller du i blanketten “Ansökan om båtplats” och skickar in den till smabatshamnar@karlshamn.se.

Om du vill säga upp din båtplats, uppläggningsplats eller plast i mastskjul ska det göras skriftligt till smabatshamnar@karlshamn.se.