Småbåtshamnar

I Karlshamn finns flera småbåtshamnar och brygganläggningar. Karlshamns kommun ansvarar för de flesta, omkring 1500 båtplatser och 500 uppläggningsplatser. Kommunen ansvarar även för gästhamnen i innerhamnen och gästbryggan i Vägga fiskhamn.

Inom de största småbåtshamnarna finns serviceinrättningar, toaletter, duschar och bodar för omhändertagande av spillolja och slagvatten från fritidsbåtar. I samtliga hamnar finns möjlighet att lämna avfall som samlats under sjöturen. Följ anvisningar på skyltar i respektive hamn.

Läs gärna igenom våra köregler och aktuell prislista om du funderar på att skaffa båtplats.

Köregler för småbåtshamnar

Prislista för båtplatser

För att ansöka om båtplats fyller du sedan i blanketten “Ansökan om båtplats” och skickar in den till smabatshamnar@karlshamn.se.

Ansökan om båtplats

Om du vill säga upp din båtplats, uppläggningsplats eller plast i mastskjul ska det göras skriftligt till smabatshamnar@karlshamn.se.