Kulturstipendium för unga

Kulturstipendiet delas ut till dig som är i åldern 20-30 år, med anknytning till Karlshamns kommun. Du ska ha utmärkt eller utbildat dig inom scenkonstens område som exempel teater, revy, dans, musik, sång, scenografi, ljud- och/eller ljussättning eller andra jämställda områden.

Stipendiebeloppet är 10 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt engagemang inom kulturens område till exempel genom utbildning.

Ansökan om stipendium ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 maj.

Stipendiaten utses av representanter från kulturnämnden samt Bibliotek & Kultur Karlshamn och överlämnas normalt under Östersjöfestivalen, vecka 29. I år sker dock utdelningen i annorlunda form, på grund av inställd Östersjöfestival. Exakta detaljer om utdelningen kommer senare.

OBS! Med ansökan ska det även bifogas handlingar och referenser som visar på den sökandes färdigheter inom kulturområdet.

Tidigare stipendiat: Jennifer Tonlist, 2020

Grattis! Läs mer om henne här.