Dessa lekplatser ska finnas kvar

Det här är de 27 allmänna lekplatser som finns kvar när handlingsplanen från 2019 är fullt genomförd. 

Vi delar in lekplatserna i tre kategorier:

 • Landsbygdslekplats: Har främst basredskap som gungor, lekställning, gungdjur och sandlåda. De här lekplatserna tillgänglighetsanpassas bara om det är möjligt utifrån terrängen.
 • Områdeslekplats: Har ett brett utbud av lekutrustning för barn i åldern 0-12 år. Till områdeslekplatsen tar sig äldre barn själva. Här ska finnas en lekställning med rutschkana och lek i marknivå, en gungställning med minst tre platser, klätterlek, balanslek, snurrlek, minst ett gungdjur med plats för flera barn och sandlåda. Även en till två extra aktiviteter som barn får välja. En områdeslekplats måste gå att tillgänglighetsanpassa.
 • Kommundelslekplats: Har ett brett utbud av lekutrustning för barn i åldern 0-12 år, och har hela orten som upptagningsområde. Den ska utrustas som områdeslekplatsen, men dessutom ha gruppgunga och även fyra till fem extra aktiviteter som barn får välja. Även särskilt tillgänglighetsanpassad lekutrustning bör finnas.

Lekplatserna i listan nedan är områdeslekplatser om inget annat anges.

Karlshamn

 • Rosenkällan: Sommarvägen
 • Skogsborg/Pengaberget: Myrtenvägen
 • Centrum: Surbrunnen (kommundelslekplats) och Rosengården
 • Nya stan: Västervångvägen
 • Prästslätten: Samverkan med skola/förskola kring lämplig plats
 • Högadal: Schweizervägen
 • Strömma: Tygvägen

Karta över lekplatser:

Karlshamn (öppnas i nytt fönster)

Asarum

 • Korpadalen: Samverkan med skola/förskola kring lämplig plats (kommundelslekplats)
 • Nordvästra Asarum: Slånbärsstigen
 • Notavalla: Notavalla/Frövägen
 • Rosendal: Asarumsgården
 • Triangeln/Stenbacka: Frälsegårdsvägen (Karlshamnsbostäder)
 • Ekebergslund: Plöjarevägen
 • Centrum: Jasminvägen (Karlshamnsbostäder)

Karta över lekplatser:

Asarum (öppnas i nytt fönster)

Mörrum

 • Forsbacka: Björkliden
 • Valhalla/Ekekroken: Stationsvägen (Karlshamnsbostäder)
 • Jössa/Rödelid: Lindegårdsvägen (kommundelslekplats)
 • Hästaryd: Sandvägen
 • Centrum: Mörrums skola
 • Jeppahalla: Skiftesvägen

Karta över lekplatser:

Mörrum (öppnas i nytt fönster)

Svängsta

 • Marieberg: Recordvägen (kommundelslekplats, ny lekplats)
 • Öjavad: Villavägen

Karta över lekplatser:

Svängsta (öppnas i nytt fönster)

Övriga orter

 • Hällaryd: Kommunalhusvägen (ny lekplats)
 • Åryd: Getavägen
 • Åkeholm: Åkeholms stationsväg (landsbygdslekplats)
 • Ringamåla: Ringamåla förskola (landsbygdslekplats)

Karta över lekplatser i övriga orter:

Hällaryd (öppnas i nytt fönster)

Åryd (öppnas i nytt fönster)

Åkeholm (öppnas i nytt fönster)

Ringamåla (öppnas i nytt fönster)

 

I åtgärdsplanen för våra lekplatser finns en komplett sammanställning över vilka lekplatser som rustas upp och hur, plus vilka lekplatser som avvecklas:

Åtgärdsplan för lekplatser