Lekplatser

I Karlshamns kommun finns lekplatser för barn i alla åldrar, allt från små lekplatser nära hemmet till större lekplatser centralt i de olika orterna. Du hittar till våra lekplatser i kartan nedan.

De lekredskap och fallunderlag som finns på lekplatserna kontrolleras och underhålls regelbundet, allt för att platserna ska vara säkra att leka på. Lika viktigt som säkerheten är också att lekplatserna ska kunna användas av alla. Därför läggs stort fokus på tillgänglighetsanpassning av kommunens lekplatser.

Tänk på att rökning inte är tillåtet på kommunens lekplatser.

Det här ska vi göra med våra lekplatser

I framtiden vill vi ha färre men bättre lekplatser! Vi vill utveckla lekplatser och områden där hela familjen kan vara tillsammans. I Karlshamn, Asarum, Mörrum och Svängsta ska det därför finnas en extra stor kommundelslekplats.

För att kunna ha färre men bättre lekplatser behöver några mindre lekplatser i längden tas bort.

Vi har en plan för vilka lekplatser vi vill utveckla. De lekplatser som vi föreslår ska tas bort är till exempel de där det bor få barn i närområdet, lekplatser som sällan används, de där det finns andra lekplatser i närheten eller de som är för små för att kunna utvecklas.

Det finns inga exakta datum för när lekplatserna tas bort. Livslängden på lekredskap är 10–15 år, och så länge redskapen håller och klarar säkerhetsbesiktningen finns inga planer på att ta bort lekplatsen.

Här kan du läsa svar på några av de frågor vi fått in om lekplatsernas framtid:

Dessa lekplatser ska finnas kvar

Frågor och svar om lekplatserna