Lekplatser

I Karlshamns kommun finns lekplatser för barn i alla åldrar, allt från små lekplatser nära hemmet till större lekplatser centralt i de olika orterna. Du hittar till våra lekplatser i kartan nedan.

De lekredskap och fallunderlag som finns på lekplatserna kontrolleras och underhålls regelbundet, allt för att platserna ska vara säkra att leka på. Lika viktigt som säkerheten är också att lekplatserna ska kunna användas av alla. Därför läggs stort fokus på tillgänglighetsanpassning av kommunens lekplatser.

Tänk på att rökning inte är tillåtet på kommunens lekplatser.

Trasiga lekredskap

Om något redskap är trasigt får du gärna fylla i en felanmälan och skicka in till oss eller kontakta vårt servicecenter, så att vi kan åtgärda problemet.

Lekplatsernas framtid

På Teknik- och fritidsnämndens möte den 18 februari 2021 beslutade man att pausa genomförandet av handlingsplanen för lekplatserna i Karlshamns kommun 2019-2033. Handlingsplanen som helhet är fortfarande gällande. Men det senaste beslutet från nämnden innebär att vi inte kommer att lägga ner några lekplatser tills vidare, utan bara plocka bort trasig utrustning. När det ekonomiska läget har förbättrats går vi vidare med att bygga de större kommundelslekplatserna och genomföra handlingsplanen.

Här kan du läsa en sammanfattning av handlingsplanen och få svar på vanliga frågor:

Sammanfattning av handlingsplanen för lekplatserna

Vanliga frågor och svar om lekplatsernas framtid