Lekplatser

I Karlshamns kommun finns lekplatser för barn i alla åldrar, allt från små lekplatser nära hemmet till större lekplatser centralt i de olika orterna. Du hittar till våra lekplatser i kartan nedan.

De lekredskap och fallunderlag som finns på lekplatserna kontrolleras och underhålls regelbundet, allt för att platserna ska vara säkra att leka på. Lika viktigt som säkerheten är också att lekplatserna ska kunna användas av alla. Därför läggs stort fokus på tillgänglighetsanpassning av kommunens lekplatser.

Tänk på att rökning inte är tillåtet på kommunens lekplatser.

Trasiga lekredskap

Om något redskap är trasigt får du gärna fylla i en felanmälan och skicka in till oss eller kontakta vårt servicecenter, så att vi kan åtgärda problemet.