Studie- och planeringsdagar

På följande nedan datum är det planerade studie-, planerings-, och utvecklingsdagar.

Läsåret 2021/2022

Vårterminen 2022

10-11 januari
16 mars
9 maj
15-17 juni

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022

10-12 augusti
15-16 augusti
22 september
31 oktober till 1 november
29 november

Vårterminen 2023

9-10 januari
15 mars
2 maj
15-16 juni
19 juni