Hästnäringen i Karlshamns kommun (Avslutat)

Förstudie

Namn på projektet: Hästnäringen i Karlshamns kommun

Projektägare: Karlshamns kommun

Projektfinansiärer: Leader Blekinge, Karlshamns kommun

Projektledare: Maria Hjelm Nilsson, 070-318 44 31, hjelmmaria@live.se

Projektets syfte och mål:

Förstudiens syfte är att:

Skaffa underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som går ut på att ”Öka kunskapen om hästnäringens betydelse i vårt samhälle, och främja hästföretagandet”.

Förstudiens mål är att:

Analysera och kartlägga  företagandet inom hästnäringen i Karlshamns kommun.

Kartlägga hur många av dessa företag som drivs av kvinnor samt analysera vilka behov som finns för att utveckla det kvinnliga företagandet i denna näring.

Kartlägga hur  besöksnäringen med hästen i fokus kan öka i vår kommun.

Färdigställa en projektplan som ska leda till

  • ökat kvinnligt företagande inom hästnäringen.
  • ökad kunskap om hästens betydelse för en levande landsbygd.
  • ökad kunskap om hästens betydelse för samhällsnyttan i kommunen och för allmänheten.
  • att utveckla evenemang och aktiviteter kring häst för att dra fler besökare till orten.
  • Publicerat: 2014-01-13 av marianne.westerberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?