Stöd till barn och familj

Öppenvården utför bland annat olika insatser i form av service, vilket innebär att du utan utredning eller registrering kan anmäla dig. Du betalar inget för denna service.

Gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) som lever i en familj där föräldrarna är skilda eller inte lever tillsammans. Gruppens syfte är att barnen skall ges möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter.

Broschyr med information om gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar: Musslan/skilda 

Gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) som har en förälder som är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger. Gruppens syfte är att barnen skall ges möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter och inte känna sig ensamma i denna situation.

Broschyr med information om gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar: Musslan/missbruk 

Familj där det förekommer våld

Broschyr för dig som är barn eller tonåring i en familj där det förekommer våld: Musslan/våld.

Kriminalitet

Repulse är en metod som ger aggressiva och inåtvända barn och ungdomar sociala alternativ. Den bygger på kognitiv beteendeterapi och utgår från att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende. Repulse innefattar tolv tillfällen och förutsätter att aktivt deltagande av barnet/ungdomen. Barnet/den unge tränas i sociala färdigheter för att kunna hantera svåra situationer på ett bättre sätt.

  • Publicerat: 2018-10-17 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?