Foto: Anna Söderström

Workshop om bostadsförsörjning i Karlshamn - nu och i framtiden!

2018-09-14 | Bo
Den 28 augusti höll stadsbyggnadsavdelningen en workshop tillsammans med tjänstemän, kommunala chefer och Karlshamns privata aktörer på bostadsmarknaden. Workshopen gick ut på att identifiera kvalitéter som gör boende i kommunen attraktivt samt att diskutera efterfrågan och behov på bostadsmarknaden.

De senaste tio åren har kommunen vuxit med ca 100 nya invånare per år. Runt om i landet finns det idag en stor bostadsbrist. Prognoserna visar att Karlshamn förväntas fortsätta växa i en ökad takt vilket ställer högre krav på att bostadsutbudet ska matcha efterfrågan. Kommunens bostadsförsörjningsprogram antogs 2012 men sedan programmet antogs har en ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar trätt i kraft. Kommunen jobbar därför med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som ska vara vägledande för kommunens utveckling.

Kommunen har gjort en stor inventering av statistik samt undersökt hur nuläge och efterfrågan ser ut i kommunen idag. Olika metoder har använts, bland annat har pappersenkäter och digitala enkäter skickats ut till kommunens invånare. Sammanlagt har kommunen fått in 860 svar från de båda enkäterna. Svaren har sammanställts och analyserats och utgör en del av det underlag som bostadsförsörjningsprogrammet vilar på.

Deltagarna fick i olika uppgifter jobba med frågor om vad som göra Karlshamn till en attraktiv boendekommun. Närhet är en aspekt som återkom i de individuella uppgifterna och i gruppdiskussionen.

Några citat från deltagare under dagen:
- Karlshamn har fantastiska möjligheter med havet, närhet till fritidsanläggningar, skolor och naturen.
- Vackert läge intill både havet och skogen. Bra stad för unga att växa upp i och korta avstånd mellan bostad och arbete sparar tid.
- Närhet till bra utemiljöer och natur, havet allt man behöver för att leva ett kvalitativt liv.


Stadsarkitekt Emina Kovacic var efteråt nöjd med workshopdagen.

- Det är glädjande att se ett sådant brett engagemang bland dagens deltagare. För mig var det väldigt givande att få ta del av deltagarnas kunskap och perspektiv på bostadsförsörjningen här i Karlshamns kommun. Det är också glädjande att vi fick en hel del positiv respons på upplägget, så vi vet att det uppskattades, säger hon och fortsätter.
- Bostadsförsörjningsprogrammet är viktigt styrdokument som sätter ambitionsnivå kring kommunens framtida satsningar vad gäller bostadsförsörjning. Vår ambition har varit att på ett tidigt stadium fånga och engagera interna och externa aktörer som kan bidra med värdefull input och kunskap. Vi uppskattar att kommunens mäklare, bostadsmarknadsaktörer såsom Hyresgästföreningen och bostadsbolag tog sig tid att medverka och tillsammans med våra kollegor bidra till det underlag som vi kommer att arbeta vidare med under hösten och presentera för våra folkvalda.Vad händer nu?

Resultaten av workshopen som hölls den 28 augusti har nu sammanställts och analyserats i en rapport. Workshopen har givit svar på några frågor men också väckt en del nya. Resultatet kommer nu användas för vidare arbete och i oktober kommer en liknande workshop med politikerna att genomföras.


Text: Jens Löfqvist

  • Författare: daniel.lenneer@karlshamn.se
  • Etiketter: workshop bostadsförsörjning
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?