Foto: Peter Norberg. Bildtext: Nämnden för barn, ungdom och skola höll sitt sista möte inför sommaruppehållet ute på Ire naturskola.

Den pedagogiska omsorgen avvecklas

2017-06-15 | Verka
Karlshamns kommun kommer inte att ha några dagbarnvårdare kvar efter den första juli i år. Detta beror på att man inte lyckats få tag på tillräcklig personal. De barn och dagbarnvårdare som berörs av avvecklingen går över till den kommunala förskolan.

Idag finns det tre dagbarnvårdare i Karlshamns kommun som arbetar med pedagogisk omsorg. Två bor i Karlshamn och en bor i Asarum. När dagbarnvårdaren i Asarum nu går i pension i samband med semestern finns ingen ersättare till henne.

– Vi har tyvärr inte lyckat att rekrytera någon ny lämplig person och för att ha en riktigt bra fungerande pedagogisk omsorg bör det egentligen finnas fyra dagbarnvårdare i kommunen – efter sommaren har vi bara två, säger Patrik Håkansson, chef för utbildningsförvaltningen.  

Eftersom två dagbarnvårdare är för lite enligt kommunens riktlinjer som säger att det bör finnas minst tre dagbarnvårdare i en grupp och att det bör vara minst tolv barn per grupp har BUS-nämnden beslutat att lägga ner verksamheten. De två dagbarnvårdarna skulle efter semestern haft fem respektive sex barn var, vilket innebär att det skulle vara totalt elva barn som hade pedagogisk omsorg efter sommaren.

–  Det är tråkigt att vi inte kan erbjuda denna typ av barnomsorg längre, men med anledning av att miniminivåerna i riktlinjerna inte uppfylls var vi tvungna att fatta detta beslut, säger  Tobias Folkesson, (s) BUS-nämndens ordförande.

De barn som idag är placerade i pedagogisk omsorg erbjuds nu plats i förskolan och dagbarnvårdarna som arbetar med pedagogisk omsorg kommer att börja jobba inom den kommunala förskolan.

– Alla barn kanske inte får plats där man önskar i ett första skede, men vi ska försöka gå alla föräldrars önskemål till mötes, säger Patrik Håkansson. 

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?