Äldre person sitter i soffan.
omsorg

Undvik besök på äldreboenden

Vi vill inför jul- och nyårshelgen uppmana dig som har närstående på ett äldreboende att avstå från besök om det inte är absolut nödvändigt.

I Karlshamn har vi fortsatt smittspridning av covid-19 på en hög nivå, precis som i övriga länet och landet i stort. Äldre personer kan drabbas väldigt hårt av coronaviruset. Det är därför särskilt viktigt att så långt som möjligt undvika att få in smitta till våra boenden.

Därför uppmanar vi dig som har äldre anhöriga eller vänner på något av våra särskilda boenden att begränsa besöken på boendet. Det kan kännas särskilt svårt att inte träffa sina närstående kring högtider som jul och nyår, men vi behöver göra allt vi kan för att undvika att få in smitta till våra boenden.