Foto på en skuggad jord med texten earth hour, är du med?
miljo

Släck för klimatet på lördag

Karlshamns kommun har under flera år deltagit i mani­festa­tionen Earth Hour för att sätta fokus på klimatfrågan, så även i år. Karlshamns kommun arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera de egna verksamheterna och med att se över hur kommunen kan bli än mer hållbar i framtiden.

Kommunerna har en nyckelroll i klimat- och miljöarbetet. Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar står för cirka 30 procent av Sveriges BNP och kommunernas verksamhet står för en betydelsefull del av detta. Svenska kommuner har en relativt stor rådighet, både politiskt och ekonomiskt, inte minst genom upphandling samt ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Detta ger stora möjligheter att i samverkan med statliga aktörer, företag, civilsamhället och medborgare driva utvecklingen framåt.

– I Karlshamns kommun jobbar vi dagligen med hållbarhetsfrågor. Bland annat har vi startat hållbar varudistribution, där även två mikroterminaler precis har startats upp för att minska på lastbilskörning. Vi håller också på att starta ett projekt kring återbruk av möbler inom kommunen. I det relativt nybildade miljörådet lyfter vi främst strategiska frågor, men också mer konkreta frågor som till exempel hållbart byggande.  Vi arbetar med biologisk återställning i Miåen och tittar på möjligheten att anlägga våtmarker för att gynna biologisk mångfald och minska risken för övergödning, säger Jesper Bergman, miljöstrateg på Karlshamns kommun.

– Vi strävar efter giftfria miljöer och sanerar förorenade områden, som exempelvis Möllebacken, som blir färdigt idag. Vi gör mycket men kan alltid bli bättre!

Alla kan minska sin klimatpåverkan och bidra till en bättre miljö

Under Earth Hour uppmärksammas vår planets största utmaningar, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Alla kan minska sin klimatpåverkan och bidra till att öka den biologiska mångfalden. WWF har samlat 50 små och stora förändringar du kan göra för vår enda planet. Om du till exempel lämnar cirka tio kvadratmeter av din gräsmatta oklippt över sommaren, så är det toppen för den biologiska mångfalden i din trädgård.

Välj förändringarna du ska börja med här

Man brukar säga att varje person i Sverige står bakom ungefär tio ton växthusgasutsläpp varje år och att det behöver minska till två ton. För att jordens resurser ska räcka och vi ska hålla jordens temperaturökning under 1,5 grader behöver utsläppen av växthusgaser minska ordentligt. Idag skulle det behövas 4,2 jordklot om alla levde som vi gör.

Bilen, Biffen, Bostaden, Butiken och Börsen påverkar klimatet

Bilen, Biffen, Bostaden, Butiken och Börsen är de områden som vi vet orsakar stora utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Cykla oftare och handla så nära som möjligt är bra sätt att minska bilåkandet. Bränslesnål bil, bränsle med hög andel biodrivmedel eller eldrift minskar utsläppen väldigt mycket. Genom att välja mindre kött, mer grönsaker och planera matlagningen så att så lite som möjligt slängs minskas klimatbelastning. Välj gärna ekologiskt och säsongens råvaror. Låna, byta och laga saker gör att färre prylar behöver tillverkas. Välj biobaserade material som exempelvis trä istället för plast, stål och betong. Sedan något år tillbaka finns miljömärkta försäkringar och miljöcertifierade försäkringsbolag. Det har också blivit enklare att kontrollera hur hållbart sparandet är. För de som sparar i fonder och aktier är det enkelt att välja hållbarhetsmärkta fonder och aktier i företag som inom exempelvis förnybar energi och miljöteknik. Det finns också flera sätt att klimatkompensera sina utsläpp.

Glöm inte att släcka lamporna på lördag

Symbolhandlingen under Earth Hour är att släcka belysningen under en timme, 20.30-21.30, som en signal till världens makthavare att agera i klimatfrågan. Kampanjen innehåller 50 små och stora förändringar som varje medborgare kan göra i vardagen för att bidra till en mer hållbar planet och liv.

Fem klimatsmarta vardagstips

  • Minska på matsvinnet genom att veckohandla och förvara maten så att det håller.
  • Undvik att diska under rinnande vatten.
  • Plastbanta genom att till exempel se över köket och barnrummet. Byt till exempel ut tallrikar, muggar och redskap i plast.
  • Tvätta och städa utan kemikalier.
  • Ställ bilen och gå eller cykla om du har fem kilometer eller mindre till arbetet, skolan eller träningen.

Glöm alltså inte att släcka lamporna lördagen den 27 mars mellan klockan 20.30-21.30 och uppmana dina kollegor, vänner och bekanta att göra detsamma!

Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i Earth Hour 2021.