skola

Nu är det dags att göra skolval

Nu är det dags att välja skola för elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2023. Skolvalet ska lämnas in senast den 31 januari.

Detta gäller för förskoleklass

Skolval ska göras senast den 31 januari 2023 via vår e-tjänst:
digitalatjanster.karlshamn.se/skolval

Detta gäller för årskurs 7

Eleven blir placerad på en skola utifrån folkbokföringsadress och närhetsprincipen. Om ni har önskemål om annan kommunal skola, eller om eleven är antagen till en fristående skola så ska det anmälas via vår e-tjänst senast den 31 januari:

Här hittar du e-tjänsten för skolval

Önskemål om skola kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats på den önskade skolan (skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§).

Beslut om skolplacering

Beslut om skolplacering skickas till elevens folkbokföringsadress i februari 2023. Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Om en skola får fler ansökningar än det finns platser, placeras elever på andra skolor enligt den relativa närhetsprincipen.

Om ni har gjort ett eget skolval kan elevens rätt till skolskjuts påverkas. Mer information om Karlshamns kommuns riktlinjer för skolplacering och skolskjuts kan ni läsa om på karlshamn.se.