Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 11 juni

Antalet konstaterade coronasmittade per vecka i Karlshamn ligger nu på en nivå motsvarande den kommunen hade  under sommaren 2020. Region Blekinge har konstaterat flera fall av deltavarianten, den indiska mutationen, av coronaviruset i Sölvesborg. Detta medför en risk för ökad smittspridning i kommunens närområde. För att förebygga ett nytt smittutbrott är det viktigt att fortsätta följa nationella restriktioner samt att vaccinera sig när tillfälle ges.

Den gångna veckan har Karlshamn enstaka nya smittfall i de kommunala verksamheterna men sjukfrånvaro på grund av corona påverkar inte längre verksamheterna märkbart. Omsorgens coronateam är avvecklat och nya smittfall i omsorgen hanteras av ordinarie personal enligt särskilda rutiner. Vaccinering av kommunalanställda och brukare inom  omsorgsverksamheterna avslutas nu och fortsätter i Region Blekinges regi.

Sommarlovet börjar och kommunen har sommarskola öppen för elever som behöver ta stöd för att klara betygen. När höstterminen börjar planeras det för närundervisning.

Turistbyrån har öppnat med anpassade rutiner på Östra Piren och stadsbibliotekets lokaler beräknas öppna den 28 juni.

De regionala skärpta råden upphör att gälla från och med söndag den 13 juni vilket innebär att kommunen under nästa vecka kan öppna upp mer för kultur- och idrottsverksamhet i  anläggningarna. Kommunen kommer dock fortsatt inte att hyra ut lokaler för privata fester. Ytterligare information kommer under nästa vecka via kommunens webbsida samt till föreningar via fritid och kultur.

Även om de regionala skärpta råden slutar gälla nästa vecka så gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer. Pandemin är inte över, och det är viktigt att fortsätta hålla i och hålla ut för att fortsätta minska smittspridning.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 10 juni om 12783 bekräftade smittfall i länet varav sju personer vårdas på sjukhus (två inom intensivvården). 128 smittade personer har avlidit.

Antal konstaterat smittade kommunvis:

Karlskrona 4934
Ronneby    2002
Karlshamn 2642
Sölvesborg  1545
Olofström   1095
Utomläns      565

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar ingen påverkan

Karlshamns kommun rapporterar ”ingen påverkan”  (ett på en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser är tillfyllest. Belastningen på personal eller funktioner/verksamheter inte övermäktig.