Foto på flicka som pluggar på distans.
skola

Gymnasiet och vuxenutbildningen övergår till distansutbildning

Regeringen har rekommenderat att från och med imorgon den 18 mars ge distans- och fjärrundervisning för samtliga elever på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Denna rekommendation följer Karlshamns kommun och beslutet gäller tillsvidare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux. Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

De elever som i Karlshamn berörs av de nya direktiven förväntas klara sig själva, utifrån sina förutsättningar och ta ansvar för sina studier vilket innebär att:

  • eleverna fortsätter att studera, men under nya förutsättningar.
  • eleverna följer sitt schema, men undervisningen sker på distans.
  • eleverna fortsätter i förekommande fall på sina APL-platser, om inte arbetsplatsen bestämt något annat.

Arbetsplatsförlagd tid gäller som vanligt för personalen, det vill säga att alla lärare arbetar från sin arbetsplats på skolan där de kan bedriva distans- och fjärrundervisning. När gymnasieskolan hålls stängd kommer det inte att serveras någon skollunch.

Grundskolor och förskolor omfattas inte i nuläget.

Skolverkets webbsida kan du läsa om den nya förordningen möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset.

Läs mer och håll dig uppdaterad på Väggaskolans och Vuxenutbildningens webbsidor.