En flygande helikopter och trädtoppar sett underifrån.
Sjökalkning. Fotograf: Magnus Runesson
miljo

Dags för kalkning av sjöar och vattendrag

Nu är det dags för kalkning av försurade sjöar och våtmarker igen. Den 15 mars görs den årliga kalkningen i Karlshamnsområdet. 

Kalkningen av sjöar och vattendrag görs via båt eller helikopter och syftet är att reglera, återställa och bevara vattnets PH-balans. Kalken sprids med bland annat lågflygande helikopter. Det är något som kan upplevas som skrämmande för djur som till exempel hästar och kor. Kalkningen kan dessutom orsaka damm och bullerstörning.

Vi ber om överseende med störningarna som kalkningen kan orsaka och ber dig som har utegående djur att hålla lite extra uppsikt under denna period eftersom helikopterflygningen kan störa dem.

Mer information finns att läsa hos Länsstyrelsen:

Kalkning av försurade vatten