Grundskola – självservice

Här hittar du som vårdnadshavare vanliga e-tjänster och blanketter för grundskolan.

Hitta på sidan

Anhörigblankett elev

Anhörigblankett elev

Dexter

Till Dexter

I Dexter kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, se klasslista och ändra dina kontaktuppgifter. För att logga in i Dexter behöver du ha ett konto. Du ansöker om ett konto på Dexters hemsida under fliken “Kontohantering”.

Fritidshem - plats, inkomst och schema

Ansök om plats

Lämna inkomstuppgift

Säga upp plats

Ändra schema

I förskola och fritidswebben kan du bl a ansöka om plats, lämna/ändra inkomst, säga upp plats och ändra/registrera nytt schema.

Frånvaroanmälan elev

Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan ska du göra en sjukanmälan innan skolan börjar för dagen. Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Dexter på webben (bankID) eller via appen IST Dexter. Du behöver ett medborgarkonto (Dexterkonto) för att använda tjänsten.

OBS!  Fungerar det av någon anledning inte att anmäla frånvaro via Dexter måste skolan kontaktas så att de får veta att barnet är sjukt!

Hälsouppgift förskoleklass

Hälsouppgift förskoleklass

Blanketten om hälsouppgift för barn i förskoleklass ska fyllas i och lämnas till skolsköterskan.

Kontaktuppgifter för vårdnadshavare

Ändra kontaktuppgifter

För att kontrollera och ändra telefonnummer och mejladress loggar du in i Dexter och klickar på Min Dexter – Ändra kontaktuppgift. Det är väldigt viktigt att dessa uppgifter stämmer eftersom det även är härifrån uppgifterna till andra system, t.ex. Unikum, hämtas.

Från och med ht-19 använder de kommunala högstadieskolorna i Karlshamn Dexter frånvaronotifiering. För dig som vårdnadshavare till ett barn på högstadiet innebär det att det vid eventuell ogiltig frånvaro skickas ett sms och/eller mejl till dig om frånvaron. Sms/mejl kommer att skickas till det nummer/den mejladress du har registrerad i elevregistret (Dexter).

Kontoansökan Dexter

Ansök om konto i Dexter

För att använda Dexter som vårdnadshavare behöver du ett Dexterkonto/medborgarkonto. Har du inte redan ett (många har det eftersom barnomsorgen tidigare behandlades här), ansöker du om det på Dexter. Din ansökan behandlas normalt inom 24 timmar, så nästa vardag loggar du in med e-legitimation/bankID. Ingen bekräftelse skickas ut.

Ledighetsansökan elev

Ansök om ledighet för elev

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter sammanlagt 10 skoldagar per läsår. Rektorn beslutar om ledighet.

Nyinflyttad till Karlshamns kommun - skolval

Ansök om skolplacering vid inflyttning

Här kan du som är nyinflyttad ansöka om skolplacering.

Skolbyte inom Karlshamns kommun

Ansök om skolplacering vid byte av skola

Här kan du som vill byta skola ansöka om skolplacering. Önskar du skolbyte från en kommunal skola till en fristående skola sker ansökan direkt till respektive skola.

Skolskjuts - ansökan

Ansök om skolskjuts

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Är ditt barn berättigad till skolskjuts enligt Karlshamns kommuns riktlinjer ska anmälan om skolskjuts göras.

Om ett barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom samma kommun, lika mycket och i ett fast arrangemang, ska rätten till skolskjuts prövas från bägge adresserna. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende måste göras inför varje läsår.  Du måste ansöka senast 30 april för att skolskjuts ska vara inplanerad till skolstart.

Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på en grundskola eller grundsärskola som kommunen driver är det viktigt att dessa kommer fram till oss. I länken ovan får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Unikum

Till Unikum

Karlshamns kommunala skolor använder Unikum som verktyg för kunskapsuppföljning (omdömen) och viktiga meddelanden till vårdnadshavare. För att få meddelanden och notiser måste man ha loggat in i Unikum minst en gång, så det är viktigt att alla (både elever och vårdnadshavare) gör det. I Unikum (både på webben och i appen Unikum Familj) finns dessutom länkar till skolornas hemsidor, frånvaroanmälan och scheman.

Utflyttning från Karlshamns kommun

Anmäl utflyttning

Här kan du som flyttar till en annan kommun eller har blivit skolplacerad vid en fristående skola anmäla utflyttning från Karlshamns kommun.