Anmäl frånvaro så här

Samtliga kommunala grundskolor i Karlshamn använder samma rutin för frånvaroanmälan och på denna sidan kan du läsa mer om hur du går till väga för att anmäla frånvaro. 

Frånvaroanmälan kan göras via Dexter på webben (bankID), via appen IST Dexter samt via talsvar. Observera att du behöver ett medborgarkonto (Dexterkonto) för att kunna använda dig av tjänsten. Mer information om hur du ansöker om ett Dexterkonto finns på vår webbplats:

Ansök om Dexterkonto.

När vårterminen startar den 10 januari 2024 kommer vi att ha ett nytt sätt att sjukanmäla barn i grundskola och fritidshem. Mer information kommer inför terminsstarten, och fram till dess sker sjukanmälan som vanligt.

Hitta på sidan

Anmäla frånvaro via Dexter på webben

Logga in

Öppna valfri webbläsare och gå till https://karlshamn.dexter-ist.com/Karlshamn. Klicka på ”Logga in” och välj i nästa steg ”Vårdnadshavare”. Därefter väljer du inloggningsmetod och loggar in med ditt bankID.

 

Anmäl frånvaro

Klicka på barnet du vill frånvaroanmäla och sedan ”Anmäl frånvaro”.

.

Välj orsak (Anmäld frånvaro). Ange datum för frånvaron och eventuell tid (om frånvaron endast gäller del av dag). För heldag lämnas tidsrutorna tomma. Klicka ”Spara”. Frånvaron syns genast under ”Aktuell anmäld frånvaro”. Nu är eleven frånvaroanmäld och du kan logga ut.

 

OBS! Skolorna har olika rutiner när det gäller eventuell ledighet och sådan ska godkännas av skolan på speciell blankett. Den kan inte anmälas här.

Anmäla frånvaro via Dexter App

Hämta appen

IST Dexter app finns för iOS och Android och hämtas kostnadsfritt i App Store/Google Play på telefonen. Sök på ”Dexter” eller ladda ner appen via någon av dessa direktlänkar: iOsAndroid.

Hämta lösenord (måste göras via Dexter på webben)

För att kunna logga in i appen behöver du först hämta användarnamn och lösenord. Det gör du genom att logga in i Dexter på webben (se ovan) och klicka på ”Min dexterapp”. (Detta steg behöver du endast göra en gång, såvida du inte glömmer ditt lösenord för då gör du om samma procedur en gång till.)

Har du inte fullständigt personnummer, kontakta  dextersupport@karlshamn.se som skickar användaruppgifter till din folkbokföringsadress.

OBS! I appen finns (felaktigt) en länk ”Glömt lösenord” som ger intrycket att du kan få lösenord den vägen. Det stämmer inte. Du måste följa stegen här ovan och logga in med bank-id i Dexter på webben! Vi ber om ursäkt om detta ställt till det för någon. 

 

Logga in i appen på telefonen

Nu öppnar du Dexter-appen i telefonen och anger användarnamn, lösenord och Karlshamn kommun. Dessa val ligger kvar till nästa gång.

Klicka ”Frånvaroanmälan”. I nästa ruta ser du dina barn. Klicka på barnet du vill anmäla frånvaro för.

                         

Klicka på Skicka i övre högra hörnet. Klart. Barnet är nu sjukanmält hela dagen. Bekräftelse kommer direkt.

 

Frånvaroanmäla del av dag

Ska barnet endast vara frånvarande del av dagen, klicka på reglaget bredvid ”heldag” för att få fram rutor för start- och sluttid. Fyll i aktuella tider och klicka på ”Skicka”.

 

 

 

 

Anmäla frånvaro via talsvar

Vill du frånvaroanmäla via talsvar, ringer du som vårdnadshavare telefonnummer 0454 – 720026. Det är samma telefonnummer oavsett skola i kommunen. Du anger frånvaro med knappval. Efter samtalet skickas ett mejl/sms till vårdnadshavares registrerade mejladress/telefonnummer och bekräftar frånvaroanmälan, så skulle någon annan – medvetet eller av misstag – frånvaroanmäla barnet, får du veta det och kan agera.

Frånvaroanmäla en elev samma dag

Ring 0454-720026.
Ange elevens tiosiffriga personnummer.
För att anmäla frånvaro för en hel dag: Tryck 9
Eleven är nu frånvaroanmäld för idag och bekräftelse skickas per mejl och/eller sms till registrerad vårdnadshavare.

Anmäla annan dag eller viss tid

Ring 0454-720026.
Ange elevens tiosiffriga personnummer.
Ange ett sexsiffrigt datum, ÅÅMMDD, då frånvaron börjar gälla. Ange klockslag, TTMM, eller ange 9 för hela dagen.
Ange sexsiffrigt slutdatum, ÅÅMMDD, för när frånvaron slutar gälla eller tryck 9 för hela dagen.
Ange klockslag, TTMM, eller tryck 9 för resterande dag.
Eleven är nu frånvaroanmäld för den aktuella tiden och bekräftelse skickas per mejl och/eller sms till registrerad vårdnadshavare.

Du kan alltid trycka # för hjälp under samtalet eller  * för att komma till början av meddelandet.

Frågor eller problem?

Får du problem med tjänsten, kontakta i första hand skolan direkt.

Har du inte fullständigt personnummer kan du endast använda appen IST Dexter för frånvaroanmälan. Du kontaktar då dextersupport@karlshamn.se som skickar användaruppgifter till din folkbokföringsadress.