Vklass

Under 2024 kommer vi att införa en ny lärplattform inom förskola, fritids och grundskola: Vklass. Först ut under våren är förskola och fritids. Grundskolan står på tur att gå in i Vklass till hösten. Här hittar du instruktioner om hur du använder Vklass.

Från den 18 mars ska du som har barn på fritids anmäla frånvaro till fritids via Vklass. Frånvaro i skolan fortsätter du under våren att anmäla via Skola24, eftersom våra verksamheter flyttas över till den nya lärplattformen i olika takt.

Hitta på sidan

Ladda ner appen

Appen heter ”VKlass” och finns att ladda ner där du hämtar appar:

Vklass i App Store

Vklass i Google Play

 

Du som inte kan ladda ner appen kan använda webbversionen: www.vklass.se

Logga in

Du loggar in i Vklass med mobilt bank-id. Hör av dig till barnomsorgshandläggare om du inte kan använda mobilt bank-id. Du når dem enklast via e-post: bosupport@karlshamn.se.

Lägga till kontaktuppgifter

Under inställningar för ditt konto som vårdnadshavare (uppe i menyn till höger i Vklass) ska du fylla i ditt mobilnummer och din e-postadress.

Lägga omsorgsschema

För dig som har delad vårdnad

Barnet har alltid bara ett grundschema som löper över en eller flera veckor. Det innebär att ni som har delad vårdnad där barnet har växelvis boende ska lägga ett gemensamt grundschema som sträcker sig över två eller fler veckor. Det går att göra på två sätt:

 1. Ni som vårdnadshavare stämmer av era tider på förhand och låter en av er lägga ett grundschema för båda vårdnadshavarnas veckor.
 2. Den ena vårdnadshavaren lägger ett grundschema med sina tider, och den andra vårdnadshavaren kopierar det grundschemat och lägger till sina tider i ett nytt gemensamt grundschema för barnet.

Så lägger du omsorgschema

Omsorgsschema är barnets schema med tider för lämning och hämtning på förskola eller fritids. OBS! Lägg bara en tid för lämning och hämtning per dag för fritids. Systemet räknar själv bort eventuell överlappande skoltid.

Omsorgschemat består av två delar: grundschema och tillfälliga schemaändringar. Grundschemat är ett rullande schema för en eller flera veckor som löper på tills det byts ut mot ett nytt grundschema.

Här finns en videoinstruktion för hur du lägger omsorgsschema i Vklass. Under filmen finns också en beskrivning i text.

Ser du inte filmen? Klicka här: Lägga omsorgsschema (Vklass Vimeo)

Så här lägger du ditt omsorgsschema:

 1. Klicka på omsorgsschema i menyn.
 2. Klicka på den runda knappen längst ner på sidan och välj ”Nytt grundschema” i menyn.
 3. Välj vilket/vilka barn grundschemat gäller.
 4. Välj ett datum när grundschemat börjar gälla.
 5. Namnge ditt grundschema (för att du lättare ska hitta det om du vill kopiera eller återanvända det)
 6. Ange tid för lämning och hämtning för första dagen. OBS! Lägg bara en tid för lämning och hämtning per dag för fritids. Systemet räknar själv bort eventuell överlappande skoltid.
 7. Klicka på plus (+) på nästföljande dag för att kopiera tid för lämning och hämtning från föregående dag och gör eventuella justeringar. Fortsätt så dag för dag tills ditt grundschema är fyllt.
 8. Klicka på Spara när du är klar.

Kopiera tidigare grundschema

Om du har återkommande arbetsscheman kan du ha flera grundscheman liggandes som du återanvänder istället för att varje gång skapa nytt från grunden. Det är också så här du kan göra om ni har delad vårdnad och du ska fylla på dina tider i den andra vårdnadshavarens grundchema.

 1. Klicka på den runda knappen längst ner på sidan och välj ”Nytt grundschema” i menyn.
 2. Välj vilket barn du vill skapa schema för och när det ska starta.
 3. Istället för att klicka på ”Skapa nytt grundschema” scrollar du ner och väljer ett av dina tidigare scheman. Du kan fälla ut ett för att titta på hur det ser ut och sedan klicka på ”Använd”
 4. Därefter kommer du till samma vy för att redigera schemat och kan ändra i det efter önskemål.

Tillfälliga schemaändringar och schemameddelanden

Du kan göra tillfälliga schemaändringar i schemavyn utan att grundschemat påverkas. Sådana ändringar gör du direkt i schemavyn för den dagen det gäller. När du ändrar via appen i mobilen trycker du någonstans på dagen så kan du börja ändra. Om du ändrar via datorn kan du antingen dra i reglagen för lämnings- eller hämtningstid, eller hålla musen över dagen och klicka på nedåtpilen. När du gör en tillfällig schemaändring ska du också skicka med ett meddelande till personalen. Kom ihåg att klicka på Spara när du är klar med ändringen.

Anmäla frånvaro

Från och med den 18 mars ska du anmäla frånvaro från förskola och fritids i Vklass. Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. ”Idag” är förvalt när du anmäler frånvaro. Om du vill anmäla frånvaro för en del av dagen eller för en annan dag väljer du ”annan period” och fyller i dag och tid.

För dig som har barn på fritids

Du som har barn på fritids kommer under våren 2024 att anmäla sjukfrånvaro till skolan via Skola24, och till fritids via Vklass (från den 18 mars). Det är för att våra verksamheter flyttas över till Vklass i olika takt. Skolan står på tur att gå in i Vklass till hösten.

Har du frågor?

Hör av dig till barnomsorgshandläggare om du har frågor om barnomsorgsschema. Du når dem enklast via e-post: bosupport@karlshamn.se.