Asarums IP

På Asarums idrottsplats finns det 5 bokningsbara fotbollsplaner, fyra gräsplaner varav en A-plan och en konstgräsplan.