Nyheter

Här listar vi våra aktuella nyheter.

Politik

Kommunfullmäktige sammanträder 6 november

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder den 6 november klockan 17.00 i Rådhuset i Karlshamn.Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det b...

Kommun

Undvik att vistas i Sternö

Oljeutsläppet efter fartygsolyckan har nått land i Sternö. Vi avråder allmänheten från att vistas i området vid Sternö badplats och Sternö-Boön naturr...

Kommun

Så här kan du som invånare hjälpa till

Det är många som vill hjälpa till i arbetet med oljesanering och oljeskadade djur nu när oljan rör sig mot Karlshamn. Vi uppskattar allas engagemang,...

Kommun

Lägesbild 29 oktober om oljeläckan i Pukaviksbukten

Under söndagen konstaterades ett nytt oljeutsläpp från fartyget som gått på grund i Pukaviksbukten. Kustbevakningen har bekräftat att olja finns i vat...

Kommun

Lägesbild 26 oktober om oljeutsläppet i Pukaviksbukten

Just nu är händelsen inne i ett relativt lugnt skede för Karlshamns kommun. Vi fortsätter följa händelseutvecklingen nära genom att delta i myndighets...

Trafik

Tillfälligt parkeringsförbud på enstaka gator i centrum i vinter

Vintersäsongen är snart här och vi börjar förbereda för kommande snöröjning och halkbekämpning. Därför inför vi förbud mot att stanna och parkera ford...

Kommun

Lägesbild 25 oktober om oljeutsläppet i Pukaviksbukten

Kommunens krisledningsstab förbereder organisationen för att tjockoljan från grundstötta färjan i Pukaviksbukten även kan nå Karlshamn. Karlshamns kom...

Kommun

Lägesbild 24 oktober om oljeutsläppet i Pukaviksbukten

Kommunens krisledningsstab förbereder organisationen för att tjockoljan från grundstötta färjan i Pukaviksbukten även kan nå Karlshamn. Samverkan med...

Kommun

Lägesbild 23 oktober om oljeutsläppet i Pukaviksbukten

Kommunens krisledningsstab förbereder organisationen för att tjockoljan från grundstötta färjan i Pukaviksbukten även kan nå Karlshamn. Utbildning av...

Kommun

Oljeutsläpp från grundstött färja har nått land

Uppdaterad information om fartygsolyckan i Pukaviksbukten som medfört utsläpp av diesel och olja. Oljeutsläppet har nått land och förberedelser för sa...